Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 55

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Almanya’daki türk göçmenlerin sosyal entegrasyonunun kuşaklar arası karşılaştırması: kültürleşme

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
618
DOI :
Özet Türkçe :

Almanya’da en büyük göçmen grubu oluşturan Türklerin sosyal entegrasyonu, son dönemde önemli politik ve sosyolojik konular arasında yer almaktadır. Kültürleşme ise yeni topluma sosyal entegrasyonun en önemli boyutlarından birini oluşturmaktadır. Çalışmada, Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin Almanya’ya sosyal entegrasyonları ele alınmaktadır ve çalışmanın temel amacını Alman kültürünü benimseme ve Türk kültürünü devam ettirme düzeyinin kuşaklararasındaki farklılıkları ve bu farklılıklar üzerinde etkili olan faktörlerin incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları, Türk göçmenlerin etnik kültürlerini devam ettirme ve Alman toplumun kültürünü benimseme düzeylerinin kuşaklararasında anlamlı oranda farklılaştığını göstermiştir. Demografik değişkenler ve sosyal entegrasyonunu boyutları olan kimlik, etkileşim ve sosyal-ekonomik-politik konum değişkenleri birlikte ele alındığında yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise kuşak değişkeninin Türk kültürünü devam ettirme ile negatif yönde ve Alman kültürünü benimseme ile de pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan görüşmelerde, kültürleşme üzerinde, kuşak değişkeninin yanı sıra Almanya’da uygulanan göç ve entegrasyon politikalarının da etkili olduğu görülmüştür

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :