Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Abdî’nin bilinmeyen bir mesnevîsi: heft peyker tercümesi

Yazar kurumları :
Ahmet Yesevi Üniversitesi1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

XVI. yy. şairlerinden Abdî’nin daha önce yapılan araştırmalarla Niyâz-nâme-i Sa’d ü Hümâ (y. 1545), Cemşîd ü Hurşîd (y. 1558) ve Nüzhet-nâme (Gül ü Nevrûz, y. 1577) adlı mesnevîleri edebiyat dünyasına tanıtılmıştır. Bu yazıda Abdî’ye ait olan, fakat günümüze kadar bilinmeyen dördüncü bir mesnevîsi tanıtılmaktadır. Eser, Nizâmî’nin Hamse’sini oluşturan mesnevîlerden biri olan Heft Peyker’in Türkçe tercümesidir. Bu eserden hiçbir kaynakta bahse-dilmemektedir. Lâmi’î’nin Heft Peyker tercümesini araştırırken rastladığımız Abdî’nin bu Heft Peyker’inin bugün tespit edilen tek yazma nüshası, İrlanda Dublin Chester Beatty Kütüphanesi’nde bu-lunmaktadır. Ancak söz konusu nüsha, kaynaklarda Lâmi’î’nin Heft Peyker’inin nüshası olarak tanıtılmaktadır. Metindeki mahlas beyit-lerinden, eserin yazılış tarihinden, II. Selim’e sunulmuş olmasından ve şairin diğer eserlerine benzerlik göstermesinden bu mesnevînin XVI. yy. şairlerinden Abdî’ye ait olduğu anlaşılmaktadır.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :