Cilt: 7 - Sayı : 2
GEÇ DÖNEM STOACILARININ ETİK ANLAYIŞI İLE KANT’IN DEONTOLOJİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Fatih ÖZTÜRK

14 6

Öz Stoa Felsefesi Helenistik dönem felsefesinin Epikurosçuluk ve Septisizm ile birlikte üç okulundan birisidir. Stoacılar felsefeyi fizik, metafizik ve etik olmak üzere kategorilere ayırmış ve bilhassa etik anlayışları ile ön plana çıkmışlardır. Devraldıkları etik anlamındaki bilgi birikimini teoriden pratiğe dökmüşler ve günlük hayata dair uygulamalar ve öğretiler çerçevesinde fikir beyan etmişlerdir. Immanuel Kant Aydınlanma dönemi filozofudur ve kendisinden sonraki felsefi düşünceyi büyük ölçüde etkilemiş olmasıyla ayrıca kayda değerdir. Felsefenin neredeyse her alanıyla ilgilenmiş ve özgün eserler vermiştir. Çalışmamız itibariyle, onun ahlak felsefesi ayrıca önemlidir. Çünkü, bu çalışmada, Stoalı filozofların etik anlayışları ile Kant’ın ahlak felsefesini ödev ve özgürlük temelinde karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Stoacılar, Immanuel Kant, Etik
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Arslan, A. (2012). Felsefeye Giriş. Ankara: Liberte Yayınları.

Cevizci, A. (2011). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları.

Çilingir, L. (2015). Kant'ta Mutluluk - Ahlaklılık İlişkisi. In A. E. Bayram Ali Çetinkaya (Ed.), Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni: Yeniçağ Düşüncesi (Vol. 3, pp. 345-368). İstanbul: İnsan Yayınları.

Elmalı, O. (2015). Helenistik Felsefe ve Roma Felsefesi / Ahlak Felsefesi: Stoacılık. In C. T. Bayram Ali Çetinkaya (Ed.), Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni: Antikçağ Yunan & Ortaçağ Felsefesi (Vol. 2, pp. 333-355). İstanbul: İnsan Yayınları.

Epictetus. (2014). Discourses, Fragments, Handbook. (R. Hard, Trans.) Oxford: Oxford University Press.

Günenç, M. (2015). Kant ve Alman Aydınlanması. In A. E. Bayram Ali Çetinkaya (Ed.), Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni: Yeniçağ Düşüncesi (Vol. 3, pp. 325-344). İstanbul: İnsan Yayınları.

Günenç, M. (2015). Kant ve Alman İdealizmi. In A. E. Bayram Ali Çetinkaya (Ed.), Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni (Vol. 3, pp. 369-390). İstanbul: İnsan Yayınları.

Önal, Mehmet. (2007). Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 5. (Ed. Cevizci, Ahmet). Anakara: Ebabil Yayınları.

Önal, M. (2012). Kötülük Problemine Epiktetos'un Mutluluk Öğretisiyle Bakmak. Felsefe Dünyası(56), 126-146.

Önal, Mehmet. (2015). Epiktetos’un Mutluluk Öğretisi: Nasıl Mutlu Olabilirim?. Malatya: Bilsam Yayınları.

Seneca. (2008). Dialogues and Essays. (J. Davie, Trans.) Oxford: Oxford University Press.

Sharples, R. W. (2003). Stoics, Epicureans and Sceptics: An Introduction to Hellenistic Philosophy. Routledge Publishing.

Weber, A. (1998). Felsefe Tarihi. (H. V. Eralp, Trans.) İstanbul: Sosyal Yayınları.

Fatih ÖZTÜRK