Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ekonominin iktisadi etkileri ve iktisat politikası üzerine yansımaları

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni ekonominin iktisadi etkileri mikro ve makro düzeyde gerçekleşmektedir. Mikro düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu yeni elektronik pazar yerleri ve ağ yapıları oluşmaktadır. Bu sistemlere yönelik yeni yaklaşımlar ileri sürülmekte ve teoriler geliştirilmektedir. Teknolojik gelişmelerin mikro düzeyde diğer etkileri maliyet ve fiyat yapısı üzerinde ortaya çıkmaktadır. Makro düzeyde yeni ekonomi büyümeyi, verimliliği, istihdamı, ülkelerarası gelir dağılımını, dış ticareti ve konjonktürel dalgalanmaları etkilemektedir. Yeni ekonomi aynı zamanda iktisat politikası üzerinde de etkiler meydana getirmektedir. Çalışma yeni ekonominin iktisadi etkilerini ve iktisat politikaları üzerindeki yansımalarını incelemektedir. Çalışmanın bulgularına göre, yeni ekonominin mikro düzeyde en önemli etkisi sürekli azalan maliyetlerdir. Yeni ekonomide ürün yapısı da değiştiğinden bilgi ürünleri söz konusu olmakta ve yeni ekonomi bu ürün yapısının değerini ağ yapısı içerisinde ele alarak, ağ dışsallıkları teorisi ve fiyat farklılaştırması ile belirlemeye çalışmaktadır. Makro düzeyde bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomide büyüme ve verimlilik artışı sağlamaktadır. Ayrıca yeni istihdam biçimlerinin oluşmasında ve yeni dış ticaret teorilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Teknolojik gelişmelerin yansıması olarak yeni ödeme ve bankacılık sistemleri para politikasına yön vermektedir. Maliye politikasında ise teknolojik gelişmelerin sayesinde mali şeffaflık ve vergi politikasında etkinlik sağlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Economic effects of the new economy are realized in micro and macro levels. In micro level, due to the developments in information and communication Technologies (ICT) new electronic market places and network structures are created. New approaches directed to these systems are put forward and theories are developed. Other effects of tehcnological developments in micro level occured on the cost and price structure. In macro level the new economy affects the growth, productivity, employment, international income distribution, foreing trade and cyclical fluctuations. New economy also influences the economic policy. The study examines the economic effects of the new economy and its reflections on the economic policy. According to the findings of the study, the most significant effect ot the new economy in micro level is the continuously decreasing costs. As the product structure is also changed in the new economy information products become the subject matter and new economy considers the value of this product structure in the network structure and tries to determine it with network externalities theory and price discrimination. In micro level ICT provides growth and productivity increase in the economy. Besides, they play an important role in creation of new employment forms and development of new foreign trade theories. As an reflection of technological developments new payment and banking systems orient the economic policy. In fiscal policy, thanks to the technological developments fiscal transparency and efficiency in tax policy has been provided.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :