Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de eğitim ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin var modeli ile analizi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Beşeri sermaye kuramcılarına göre sosyo-ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, büyüme ve yapısal değişmeyi sağlayacak olan faktör, fiziksel sermayeden çok beşeri sermayedir. Beşeri sermayenin en önemli bileşenlerinden biri de eğitimdir. Ancak, eğitimin her düzeyinin ekonomik büyümeyi eşit düzeyde etkilemediği de bir gerçektir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de çeşitli eğitim düzeyleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü incelemektir. Bu amaçla, 1923-2005 yılları arasında Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve mesleki ve teknik eğitimde okuyan öğrenci sayısı arasındaki ilişki VAR modeli ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, GSYİH ile eğitime ilişkin göstergeler eşbütünleşiktir. Ayrıca, çeşitli eğitim düzeyleri ile GSYİH arasında farklı yönlerde Granger nedenselliği bulunmaktadır. Varyans ayrıştırması ve etki tepki analizi de büyümeyi açıklamada eğitimin, özellikle de mesleki ve teknik eğitimin önemini vurgulamada benzer sonuçlar vermiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

According to the human capital theorists, for the implementation of socio-economic development, the factor that provides growth and structural change is human capital rather than physical capital. One of the most important components of human capital is education. However, it is a fact that all levels of education do not affect economic growth equally. The basic purpose of this study is to investigate direction and magnitude of the relationship between education and the economic growth in Turkey. With this purpose, the relationship between Gross Domestic Product (GDP) and the number of students in primary, secondary, tertiary, as well as vocational schools in Turkey was tested in 1923–2005 via VAR model. According to the results, it is found that real GDP and educational variables are cointegrated. It is also discovered that there are different directions of Granger causality between different levels of education and GDP. Similar results are achieved from the variance decomposition and the impulse-response analyses in explaining the growth, especially emphasizing the importance of vocational and technical education.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :