Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye küresel ağa hazır mı? bilgi ekonomisi indeksi, beşeri kalkınma indeksi ve ağa hazırlık indeksi göstergeleri üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
668
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi, ülkelerin ekonomik gelişme düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bildiride, öncelikle bilgi temelli ekonomilerin ana unsurları, daha sonra ise dünya bankası tarafından geliştirilen "bilgi ekonomisi indeksi" ve "bilgi indeksi" ile ülkelerin performansları tespit edilmektedir. Ayrıca "beşeri kalkınma indeksi" ile ve Türkiye'nin ve bazı ülkelerin yıllar içinde değişmelerinde etkili olan faktörler tespit edilerek bazı önerilerde bulunulmaktadır. Bu çalışmada yer alan diğer bir indeks ise ülkelerin enformasyon ve iletişim teknolojilerini kullanım seviyelerini göstermek üzere hazırlanan "ağa hazırlık indeksi"dir. Bu indeks çerçevesinde Türkiye'nin enformasyon ve iletişim teknolojileriyle ilgili olarak çevre, hazırlık ve kullanım konumları düzeylerini etkileyen faktörler analiz edilmektedir.

Özet İngilizce :

Knowledge is one of the subjects that are very important to determine the level of economic development. This study tries to find out the essential characteristics of the knowledge based economies. For this purpose, in the literature "information economics index" and "information index" which were developed by World Bank are used. In these indexes, Turkey is also analyzed in detail. In addition to those indexes, human development index that indicates that how much a country is developed by the human capital resources will be used. This study also considers about which factors affect Turkey's human development index level. In the further, this study aims to advise to policymakers. This study also analyzed preparation to the networked readiness index which shows how much a country is using information and communication technologies. Turkey is analyzed by the index.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :