Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknoparklarda yatırımın istihdam yaratma kapasitesi ve istihdam yapısı: ankara ili örneğinde bir analiz

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Büyümenin ve istihdam yaratmanın motor gücünü oluşturan inovasyon ve AR&GE faaliyetlerinin gerçekleştiği teknoparkların Türkiye’deki gelişimi yenidir. Teknoloji ve yüksek katma değerli ürünler üreten merkezler olarak tanımlanan teknoparkların Türkiye’de alt yapısını oluşturan yasa, 06.07.2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yasasıdır. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerden Türkiye’de teknoparklarda çalışan sayısında önemli bir artış olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Bu çalışmanın amacı 2001 yılından bugüne hızla artan teknopark yatırımlarının istihdam yaratma kapasitesini ve yaratılan istihdamın yapısal özelliklerini incelemektir. Ancak bu konudaki veri yetersizliği eksikliğini gidermek için Ankara ili ile sınırlı olarak, teknopark yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapılarak özellikle teknoparklardaki faaliyet alanları ve istihdam koşulları hakkında bilgi desteği alınmıştır. Bu çalışmanın ulaştığı sonuç mikro ve makro olmak üzere iki düzeyde değerlendirilmelidir: Çalışma mikro düzeyde teknopark yatırımlarının istihdam yaratma kapasitesinin yüksek olduğu ve hatta daha da gelişeceği sonucuna ulaşmıştır; makro düzeyde ise Türkiye’de teknoparkların ekonomik büyümeye katkısından söz etmenin anlamlı olmadığı veya son derece sınırlı olduğu sonunca varılmıştır. Makro düzeyde sonucun çok anlamlı çıkmamış olması teknopark faaliyetlerinin henüz uzun dönem etkilerinin görülememiş olmasına da bağlanabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The development of technoparcs where innovation and research and development activities (R&D) which forms the motor force of growth and employment creation is new in Turkey. The the legal basis for technoparcs in Turkey, defined as centers producing technology and high value added products, is the Law Number 4691 dated 06.07.2001 on Technology Development Regions . It is possible to conclude from the research data that there has been a notable increase in the number of technoparc employees in Turkey. The aim of this study is to examine the employment creation capacity of technoparc investments which has been rapidly increasing since 2001 and the structural features of the employment created. However in order to offset the insufficiency of data on the subject, information particularly on the field of activities and employment conditions in the technoparcs have been secured through face to face interviews with the technoparc managers limited to the city of Ankara. The results of this study can be evaluated at two levels as micro and macro. The study has reached the conclusion at the micro level that employment creation capacity of the technocity investments has been high and will be developing further; at macro level the conclusion was reached that it would not be meaningful to suggest the contribution of technocities to economic growth in Turkey or that such contribution was very limited. The fact that at macro level the conclusions reached were not meaningful may be attributed to the fact that the long term effects of technocity activities have yet to be seen.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :