Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konya ilinde üniversite ile tarımsal sanayiler arasındaki ilişki-işbirliği düzeyi ve geliştirme olanakları

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, Konya ilinde tarıma dayalı ve tarıma bağlı sanayi işletmelerinin üniversite ile ilişki ve işbirliği düzeyi ile üniversiteden beklentileri ortaya konmuştur. Araştırmanın ana materyalini Konya ilinde faaliyette bulunan tarıma dayalı sanayi işletmelerinden 57 adet  ve tarıma bağlı sanayi işletmelerinden 32 adet olmak üzere toplam 89 adet işletme ile yapılan anketler sonucu elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırma sonucu olarak ildeki  tarıma dayalı sanayi işletme yöneticilerinin % 73,7’sinin, tarıma bağlı sanayi işletme yöneticilerinin ise %53,1’inin üniversite ile ilişki ve işbirliği içinde olmadıkları belirlenmiştir. Bu durum ildeki sanayi işletmeleri ile üniversite arasındaki işbirliği ve ilişki düzeyinin zayıf olduğunu göstermektedir. Sanayi işletmeleri ile üniversite arasında ilişki ve işbirliğinin düşük olması ortaklaşa proje  yapma durumuna da yansımıştır. Nitekim son beş yılda tarıma dayalı sanayi işletmelerinin % 91,2’sinin, tarıma bağlı sanayi işletmelerinin ise  % 81,3’ünün  üniversite ile ortaklaşa proje yapmadıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the level of relation and cooperation between the agricultural industrial companies and the university in Konya province. and the expectations of the companies from the university were taken into consideration. The main material of this research consisted of totally 89 companies that 57 of them were industrial firms active in Konya and based on agriculture and 32 of them were industrial firms depending on agriculture. As a result of investigation, it is determined that 73.7 % of the managers of the industrial companies based on agriculture and 53.1 % of the managers of the industrial companies depending on agriculture were not in relation and cooperation with the university. This situation displays that the level of relation and cooperation between the industrial companies in the city and the university was weak that this weakness also affected the collective project performance of them unfavorably. Indeed, it is also found that 91.2 % of the industrial companies based on agriculture and 81.3 % of the industrial companies depending on agriculture did not execute any collective project with the university in the last 5 years.  

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :