Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu kurumlarında bilgi teknolojileri kullanımı ve bunların çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarına etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi çağı ile birlikte yaygınlaşan küreselleşme ve uluslararası rekabete açılma, yönetim, birey ve çalışma normlarını yeni kurumsal hedef ve stratejilere doğru yönlendirmektedir. Bu gelişmeler kurum içerisinde tepedeki yöneticiden en alt düzeyde çalışan bireyi, iş süreçlerini, çalışma yaşamını, ortamını ve statüleri etkilemekte, kurumlarda çalışan insan kaynaklarından yeni çalışma profilleri istenmektedir. Bilgi teknolojileri örgütsel çevreyi, çalışma yeteneklerinin yapısalını değiştirerek ve kurum içerisindeki sosyal ilişkilerin yapısalını etkileyerek çalışma yaşamını değiştirmektedir. Bilgi çağı ile sürekli güncelleştirilen ileri teknolojilerin örgütsel yapılar ve yönetsel sistemler üzerindeki etkisinin diğer kurumsal alt-sistemler üzerindeki etkisinden daha kapsamlı olduğu ileri sürülmektedir. Bu bağlamda kamu kurumları, küreselleşme süreci içerisinde önemli değişimlere tanık olmakta ve günümüzün farklılaşan koşullarına ve yeni gereksinimlere uyma/uydurulma çabaları içerisinde görülmektedir. Bu değişim, kamu kurumlarının iş süreçlerine de yansımaktadır. Genellikle yavaş işleyen, hantal bürokratik yapılar olarak nitelendirilen kamu kesimi, kamu yönetimi başta olmak üzere her alandaki reform çalışmalarının yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımıyla etkin yapılara dönüşmektedir. Böylelikle vatandaşa ve iş dünyasına daha kaliteli hizmet sunulmakta, zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Widespread globalization and international competition in the information age orientate administrations, individuals and working norms to the new institutional targets and strategies. Starting from the top administrator to the low level individuals, information technology influences the work, working life and environment and status and for this reason, the new working profiles are demanded by the human resources department. Information technologies modify the organizational environment and structured working capability along with the social relations within organization. The effect of the organizational structures and administrative systems that permanently updated by information age is said to be more comprehensive for the other institutional sub-systems. For this reason, public administrations notice the crucial change during the globalization process and they try to conform to the different conditions and new requirements. This change is also reflected to the public administration’s work process. Public administraions usually considered as a slow operated institution, inconvenient bureaucratic structures, however, by usage of the information and communication technologies firstly public administrations and the other organizations transform to the effective structures. In this way, high quality services is served to the both the citizens and business word by saving time, labor and cost.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :