Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisat tarihi’nde değer yaratmak: danışman, yöntem ve hazırlayan temelinde, türkiye’de iktisat tarihi lisansüstü çalışmaları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde iktisat tarihi çalışmaları; sadece iktisat tarihçileri tarafından değil diğer sosyal bilim disiplinlerinden araştırmacı ve akademisyenler tarafından giderek artan bir ilgi görmektedir. Bu ilgi, disiplinler arası bir dal olan iktisat tarihi açısından bir yandan zenginleşme anlamına gelirken, diğer yandan iktisat tarihi çalışmalarının, konu, yöntem ve benzeri niteliklerinin yeniden değerlendirilmesine yol açacak düzeyde gerçekleşmektedir. Bu çalışma iktisat tarihi lisansüstü çalışmalarını; danışman, tez öğrencisi, tez konusu, tez sorusu ve yöntemi açısından değerlendirmeyi amaçlamıştır. Yöntem olarak iktisat tarihçisi akademisyenlerin katıldığı bir odak grup çalışması ve bir anket uygulamasının sonuçlarından yararlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre iktisat tarihçileri, iktisadi olmayan bir olgunun da iktisadi anlamda sonuçlar doğurabileceğini ve iktisat tarihinin diğer disiplinler ile sürekli ilişki halinde olduğunu belirtmektedirler. İktisat tarihi çalışmalarının çok boyutlu olması, iktisat biliminin birikimlerinden yararlanarak araştırma hipotezlerinin belirlenmesi, olaylara ve olgulara çok boyutlu bakılmasının gerekliliği yönünde belirmiştir. Diğer bilim dallarının formasyonuna sahip ancak iktisat tarihi alanında çalışan akademisyenlerin iktisat tarihi bilim dalının disiplinler arası niteliğini güçlendirdiği söylenebilir. Katılımcıların söz konusu amaca ilişkin olarak ortak bir tutum sergilemedikleri ve belki bilim dalının hedefine ilişkin farklı veya yeni düşüncelere sahip oldukları da düşünülebilir. Katılımcılar etkisi süren geçmiş olguları ve güncel olgulardan yola çıkarak geçmiş olguları inceleyen çalışmaları desteklemektedirler. Elde edilen sonuçların genelde tüm iktisat tarihi çalışmalarına özelde iktisat tarihi lisansüstü çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Recent studies in economic history have increasingly aroused attention of not only economic historians but also students and academicians from different branches in social sciences. This attention, while bringing about booms in economic history as a interdisciplinary science, paves the way for reassessments of topics, methods and the other features of economic history. The paper aims at considering graduate studies in economic history in terms of supervisor, candidate, topic and method of thesis. It utilises from a questionaire and focus group study into which economic historians have participated. According to the results of the study, economic historians confirm that non-economic facts can lead to economic results, and put emphasis on the continuous relationship of economic history with the other social sciences. Multi-dimensional content of economic history studies, utilisation from economic science to determine the hypthesis require to study the facts and events from several points. It can also be said that scholars having different formations and studying in economic history contribute to the interdisciplinary quality of economic history. It can be thought that they don’t have a common attitude, and they have different and new opinions about the target of the scientific branch. The participants support the studies of the facts in the past whose effects go on and those studying the facts in the past inspired from actual facts. It is expected that the conclusions that the paper reached can contribute to graduate studies in both general history and particularly economic history studies.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :