Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güney kore’nin başarisinin arkasindaki arge gerçeği ve türkiye ile bir karşilaştirma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniersitesi1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileri açısından sanayi devrimi ile eş tutulan ve kimilerince yeni bir sanayi devrimi, kimilerince de yeni bir çağa geçiş süreci olarak nitelenen bir olguya tanık olmaktayız. Bu olgu daha ziyade bilgi üretimi ve AR-GE faaliyetleri sonucu oluşan, iş süreci ve üretim sistemlerinin dayandığı teknoloji tabanındaki köklü değişimle ayırt ediliyor. Artık bilgi ve teknolojinin en önemli üretim faktörü haline geldiği dünyamızda, bunun kaynağını oluşturan AR-GE’nin de üretimdeki nispi önemi giderek artmıştır.

Bu çalışmada AR-GE faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri Güney Kore ve Türkiye için karlılaştırmalı olarak incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Güney Kore örneğinden hareketle Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki rolünü ortaya koymaktır ne denli önemli olduğunu ortaya koyarak politika üreticileri ve bilim çevrelerinin bu konu üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

We are experiencing a process the political, economic and social aspects of which are, for some, equal to the industrial revolution and for others it is in fact heralding a new era. The distinctive feature of this phenomenon is knowledge production. It is also believed that technological basis of production has been changed as a result of attempts which were initiated in research and development activities. Therefore, it is possible to argue that, in the light of technological developments, research and development has increased its importance in production process.Present work endeavours to compare Turkey and South Korea in terms of the effects of research and development en economic growth. The aim is to look at the role of research and development on economic growth by employing South Korean experience.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :