Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gary s. becker’in iktisat bilimine ve beşeri sermaye teorisine katkıları

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomi biliminde kaydedilen önemli başarıların insanlığa katkılarından dolayı her yıl bir veya birkaç ekonomiste verilmektedir. Nitekim 1992 yılında İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi bu ödülü, akademik yaşamı boyunca özellikle sosyal alandaki karmaşık konuların disiplinli bir analiz ile ekonomi bilimine taşınmasına önemli katkılar sağladığı için Gary S. Becker'e vermiştir. Becker’in Nobel Ekonomi Ödülü almasının temel gerekçesini Mevcut mikro iktisat analizini insanların piyasa dışı davranışları da dâhil olmak üzere insan davranışları ve etkileşimini içerecek bir şekilde genişletmesi oluşturmaktadır. Becker'in toplumdaki sosyal sorunları matematiğin dilini kullanarak iktisat biliminin kavramsal çerçevesine aktararak geliştirmiş olduğu modellerin önemi, kendisinden sonra birçok bilim adamının bu modellerden yararlanarak yeni araştırma alanları geliştirmesinden de anlaşılmaktadır. Bu makalede öncelikle hem bir insan olarak Becker'in kendisini hem de akademik yaşamındaki yaşam serüvenine yer verilecek, daha sonra özellikle iktisat bilimine ve beşeri sermaye teorisine yaptığı katkılar ayrıntılı olarak analiz edilecektir.

Özet İngilizce :

Nobel Economics Prize is given to the economists each year who contributed significant achievements in economics and contribution to the humanity. In 1992, the Royal Swedish Academy awarded the Nobel Prize in Economic Sciences to Gary S. Becker, for academic life, especially during the complex issues in the social field with an analysis of the discipline of economics to provide a significant contribution. Becker also tries to extend the domain of microeconomic analysis to a wide range of human behavior and interaction, including non-market behavior. Becker use the language of mathematical economics into the conceptual framework social issues in society. Becker developed these models and then many scientists take advantage of this model by developing new research areas. In this article, we will analyze Becker as a person and as a academician Becker’s life adventure then contributions economics and to human capital theory.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :