Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal piyasalarda bilgi problemlerinin çözümünde bankaların rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Asimetrik bilgi finansal aracılığın varlığının en önemli nedenlerinden biridir. Bilginin finansal piyasalarda eşit dağılmamış olması ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerine yol açmaktadır. Tasarruf sahiplerine kıyasla bankalar, borçlanan hakkında bilgi toplanması ve borçlananların gözetlenmesi açısından çeşitli avantajlara sahiptir. Öncelikle bankalar potansiyel borçlananların riskini daha doğru değerlendirme ve böylece ters seçimden kaynaklanan zararları azaltmada bireylerden daha iyi donanmışlardır. Ayrıca borç verdikleri kesimleri gözetlemede uzman oldukları için ahlaki tehlike dolayısıyla ortaya çıkan zararları azaltmaktadırlar. Bu şekilde bilgi probleminin çözümüne yardımcı olan bankalar, firma finansmanı açısından önemli bir rol oynamakta ve yatırım kararları üzerinde belirleyici olmaktadırlar. Bu çalışma finansal piyasalarda ortaya çıkan bilgi problemlerinin çözümünde bankaların rolünü incelemektedir. Çalışmada öncelikle asimetrik bilgi ve yol açtığı problemler ele alınmaktadır. Ardından bankaların bilgi probleminin çözümünde sahip olduğu avantajların önemi üzerinde durulmaktadır. Bankalar ters seçimi önlemek için bilgi toplama ve ahlaki tehlikeyi önlemek için firmaları gözetleme işlevlerini yerine getirmektedir. Türkiye için veriler firmaların en önemli dışsal finansman kaynağının bankalar olduğunu göstermektedir. Özellikle asimetrik bilgiden dolayı menkul kıymet piyasasından finansman sağlayamayan küçük firmalar için bankalar en uygun finansman kaynağı haline gelmektedir. Bilgi problemlerinin çözümündeki rolünden dolayı finansman büyük ölçüde bankalardan sağlanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Asymmetric information is one of the most important reason of existence of financial intermediation. The unequal distribution of information in financial markets causes advers selection and moral hazard problems. In comparison with savers banks have certain advantages in gathering information about the borrowers and in monitoring the borrowers. At first banks is well equipped than individuals in respect to evaluation the potential risk of borrowers and thereby reducing losses from adverse selection. Furthermore they reduce losses from moral hazard problem because they are specialized in monitoring the borrowers. Thus banks that help to resolve the information problems play an important role in terms of firm financing and are determinative on investment decisions. This study investigates the role of banks in resolving of information problems that appear in financial markets. First we discusse the asymmetric information and the problems arising from this reason. Next we emphasize the significance of advantages of banks for resolving of information problems. Banks perform the function of gathering information and monitoring firms to avoid advers selection and moral hazard problems. The data of Turkey show that banks are the most important external source of finance for firms. Especially banks became the most good source of finance for small firms that can not provide fund from securities market due to asymmetric information. Because of the role in resolving the information problems finance obtained largely from the banks.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :