Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgiyi yönetmek mümkün mü? eleştirel yönetim çalışmaları çerçevesinde bilgi yönetimi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi yönetimi kavramı son yıllarda çok çeşitli açılardan yoğun biçimde tartışılmaktadır. Bu tartışmalar ağırlıklı olarak ortodoks yönetim yaklaşımları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Eleştirel kuramı temel alan eleştirel yönetim çalışmaları (EYÇ) ortodoks yönetim anlayışına güçlü eleştiriler getirmektedir. Bu eleştiriler bilgi yönetimi konusunu da kapsamaktadır. Bu çalışmada öncelikle eleştirel kuram, EYÇ ve bilgi yönetimi kavramları yazın taraması yoluyla incelenerek yerli yazında oldukça kısıtlı bir yer işgal eden EYÇ’nin bilinirliğine ve sosyal kabul düzeyine az da olsa katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Daha sonra örgüt kuramı açısından bilgi yönetimi EYÇ bakış açısıyla ele alınmakta, bilgi yönetiminin temel kavram ve süreçleri EYÇ çerçevesinde incelenmektedir. Böylece bilgi yönetimine EYÇ’nin nasıl baktığına dair sorunun cevabının kısmen de olsa netleşeceği tahmin edilmektedir. Bilgi yönetimi ile ilgili EYÇ yazını genel olarak bilgi teknolojilerinin çalışanlar üzerinde kontrolü artırma amacıyla kullanıldığını iddia etmektedir. Bilgiyi yönetmenin ise doğrudan mümkün olmadığı, bilgi yönetim sürecinin her aşamasının ayrıntılı bir biçimde gözden geçirilerek hem çalışanlar hem de yönetenler açısından olumlu bir yaklaşım geliştirilebileceği kabul edilmektedir. Çalışanların gönüllü bilgi paylaşımına girmelerini sağlayacak bu düzenlemeler EYÇ’nin ortodoks marksizmden farklı olarak yöneten ve yönetilenler arasında çatışmanın zorunlu olmadığı düşüncesiyle uyumludur. Geniş açıdan bakıldığında EYÇ’nin bilgi yönetimine getirdiği eleştiriler dikkate alındığında hem çalışanlar, hem örgütler, hem de toplumun kazançlı çıkacağı iddia edilmektedir.

Özet İngilizce :

The concept of knowledge management is debated from broad perspectives intensively in recent years. These debates have been occurred at the framework of the mainstream management perspectives predominantly. Critical Management Studies (CMS) based on critical theory attack to the mainstream strongly. Some critics include knowledge management. In this study, first, concepts of critical theory, CMS and knowledge management will be examined via literature review. Consequently, our aim is to contribute to the awareness and socially adoption level of CMS which have limited attention in the local literature. Second, knowledge management, its basic concepts and processes are examined through CMS with organization theory perspective. In this way, we think that the question about CMS’ approach to knowledge management will be partly clarified. CMS literature about knowledge management argues that information technologies are used to increase the control on the employee generally. It is accepted that managing knowledge directly is impossible. A positive approach might be developed both for the employee and managers by analyzing each stage of knowledge management process in detail. These regulations which make the employee to share the knowledge willingly are coherent with the thought of CMS, which is different from mainstream Marxism, that the conflict between employee and managers is not urgent. From a broad perspective, it is argued that employee, organizations and whole society will benefit if CMS’s critics to knowledge management are taken into consideration.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :