Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi teknolojisi harcamalarinin ekonomik büyüme üzerine etkileri: 1993-2005

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ekonomisi literatürü, bilgi teknolojisi (BT) yatırımlarının ekonomik performans üzerindeki etkileri konusunda hemfikir değildir. Bu konuda en önemli çalışmalardan birini gerçekleştiren Pohjola (2000), BT yatırım harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemiş ve 39 ülke için BT yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisi olmadığı sonucuna varmıştır. Ancak, veri setini 23 OECD ülkesi için sınırladığında söz konusu etkinin pozitif olduğu şeklinde bir sonuca ulaşmıştır. Bu konu üzerinde yapılan Yamak ve Bozkurt (2003) çalışması ise Pohjola (2000) çalışmasını, ülke sayısı, incelenen dönem ve ekonometrik yöntem açısından daha ileriye götürmüş ve 47 ülkenin 1996-2000 dönemi için elde ettiği bulgularda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için BT yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisinin negatif veya sıfır, G-7 ülkelerinde ise bu etkinin pozitif olduğunu göstermiştir. Ancak, Yamak ve Bozkurt (2003) çalışmasında kullanılan veri setinin özellikle dönem itibariyle kısalığı ve durağanlık analizinin göz ardı edilmesi, çalışmada elde edilen bulgulara temkinli yaklaşılmasını gerektirmektedir. İşte bu çalışmadaki temel amaç, Yamak ve Bozkurt(2003)’de kullanılan ekonometrik yöntemi Levin, Lin ve Chu (2002) panel durağanlık analizi ile genişleterek, 50 ülkenin bu kez 1993-2005 dönemi verileriyle BT yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından incelemektir. Diğer bir amaç ise söz konusu etkinin, Yamak ve Bozkurt(2003)’te incelenen döneme kıyasla 2001-2005 döneminde değişip değişmediğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada kullanılan panel veri seti, standart EKK, sabit ve tesadüfi etkiler yöntemi altında analiz edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda, bilgi teknolojisi yatırım harcamalarının büyüme üzerinde ileri derecede sanayileşmiş ülkelerde beklenildiği gibi pozitif ve kuvvetli, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ya negatif ya da sıfır etki yaptığı şeklinde bulgular elde edilmiştir. Bunun yanında, 1996-2000 dönemine kıyasla 2001-2005 döneminde söz konusu etkinin sanayileşmiş olan ülkeler için kuvvetlendiği, gelişmekte ülkeler için ise zayıfladığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The literature of information economics does not have a consensus about the effect of information technology (IT) expenditures on economic growth. The study of Pohjola (2000) which is one of the most important studies in this subject investigated the effect of IT expenditures on economics growth and found that the IT expenditures do not affect the economic growth for the 39 countries. However Pohjola found that the effect was positive when he restricted the data for the 23 OECD countries. Yamak and Bozkurt (2003) have improved the technical features of Pohjola’s study in terms of the number of country (47 countries), time period (1996-2000) and econometric method. In their study, Yamak and Bozkurt have found that the effect of IT expenditures on economic growth is negative or zero for developing and developed countries, but positive for G-7 countries. But their findings are critical especially for two aspects; shortness of the period and ignorance of stationarity in econometric analysis. So the aim of this study is to re-examine the effect of information.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :