Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beşeri sermaye ve insani gelişme için erken çocukluk eğitiminin önemi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ekonomileri, küreselleşme hareketleri ve paralelinde ilerleyen teknolojik gelişmeler ile birlikte, bilgiye dayalı olarak ilerlemekte ve değişmektedirler. Bu bağlamda ekonomilerin büyüme ve kalkınmaları için eğitim ve beşeri sermaye birikimi ve toplumların ilerlemeleri gelişmeleri için de eğitim en önemli ihtiyaç olmaktadır. Eğitime verilen önem ekonomilerin, bireylerin verimliliğini artırmak, eğitimin niteliğini ve niceliğini artırmak, beşeri sermaye birikimini artırmak için eğitime ayırdıkları kaynaklar ve yaptıkları eğitim yatırımları ile ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Çocukların ve gençlerin eğitimi ve onlara yapılan yatırımların önemi ön plana çıkmaktadır. Son zamanlarda ise tıp, eğitim, ekonomi ve farklı bilim dallarında Erken Çocukluk Gelişimi ve yatırımları en çok tartışılan konular olmaktadır. Çünkü erken yaşlarda çocuklara yapılan yatırımların getirileri ve verimlilikleri, daha ileri yaşlarda yapılan yatırımlardan çok yüksek olmaktadır. Çalışmada İnsani Gelişme ve ekonomik büyüme için EÇE’nin önemi ortaya konulmakta ve ayrıca, EÇE kavramı, etkileri, gerekliliği, fayda ve maliyeti çeşitli açılardan incelenmektedir. Çalışmada ayrıca Avrupa Ülkelerinin ve Türkiye’nin EÇE sistemi ve politikaları bu konudaki göstergeler çerçevesinde incelenmektedir. Bu perspektifte, ortaya konulan sonuçlara göre, Türkiye, ekonomik büyüme için gerekli olan beşeri sermaye birikimi için, önemli bir unsur olan, Erken Çocukluk Eğitimi kendi gelir grubundaki ülkelerle bile kıyaslanamayacak oranda yetersiz bir düzeydedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

World economies develop and change based on knowledge as a result of globalization movements and technological progresses taking place in parallel with these movements. In this sense, education and human capital accumulation have come to be important for growth and development of economies. In addition, education comes to be the most important need for progress and development of the societies. The importance attached to the education arises through sources and investments that economies allocate to increase the efficiency of the individuals, to improve quality and quantity of the education and to increase human capital accumulation. In the circumstances, importance of education provided for children and youths and of the investments made on them comes to the forefront. In recent times, early childhood development in medicine, education and different disciplines and investments in these developments have come to be topics of great discussions. This is because, returns and efficiencies of investments made on children in their early ages become higher compared to the investments made on later years. This research reveals the importance of early childhood education for human development and economic growth and examines the concept of early childhood education, its impacts, necessaries, benefits and costs from different point of views. The research examines also early childhood education systems and policies of European countries and Turkey within the scope of indicators in this matter. In this perspective, findings indicate that Turkey has an insufficient level of early childhood education which is an important factor for human capital accumulation, which is necessary for economic growth. It is also seen that Turkey is much worse than the countries in the same income group with it in terms of early childhood education.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :