Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ve türkiye’de bilgi sektörünün istihdama katkısı

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi toplumuna dönüşüm süreci ilk olarak ABD'de başlamış, daha sonra gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Japonya ile devam etmiştir. Bilgi toplumuna dönüşümün ortaya çıkardığı en önemli ekonomik değişim, bilgi sektörü olarak adlandırılan yeni bir sektörün ağırlık kazanmasıdır. Ekonomik yapıda ortaya çıkan bu değişim, bilgi sektörünün istihdam payını belirlemek amacıyla yapılan çalışmaları artırmıştır. Çalışmanın biri temel amaç, diğeri yan amaç olmak üzere iki amacı bulunmaktadır. Bildirinin temel amacı, bilgi sektörünün AB ve Türkiye'deki istihdam payını belirlemektir. İkincisi ise bilgi sektörünün istihdam payını belirlemek amacıyla kullanılan yöntemleri tanıtmaktır. Bildiride 1990-2008 döneminde 27 AB üyesi ülkede ve Türkiye'de bilgi sektörünün istihdam katkısı, "toplulaştırılmış" veriye dayalı yöntemle belirlenmiştir. Bilgi sektörün istihdam katkısı için üç ayrı hesaplama yapılmıştır. Birinci aşamada bilgi sektörünün toplam payı belirlenirken; ikinci aşamada ele aldığımız ülkelerde kadın işgücünün bilgi sektöründeki istihdam oranı;üçüncü aşamada ise erkek işgücünün bilgi sektöründeki istihdam oranı hesaplanmıştır. Analizlerimiz kadın işgücünün erkek işgücüne göre bilgi sektöründe daha yüksek oranda istihdam edildiğini ortaya koymuştur. Bunun en önemli nedeni, bilgi sektörünün fiziksel emek yerine zihinsel emeğe dayalı olmasıdır. Analizlerimizde ortaya çıkan çarpıcı diğer bir bulgu, AB ülkelerinde bilgi sektörü istihdam oranında gözlenen farklılıktır. AB'nin gelişmiş ülkelerinde bilgi sektörün istihdam katkısı %50-%60 arasında değişirken; bazı ülkelerde bu katkı %20-%40 arasındadır. Türkiye'de bilgi sektörünün istihdam katkısı 2008 yılı itibariyle %28.7 olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The transformation to information society firstly started in the United States , and then continued with some European countries and Japan. The most important change that the transformation to the information society has led, is the enlargement of the new sector called "information sector" in the economy. This change in the economic structure has increased the number of the studies done for the determination of the share of this sector. There are two goals of this study. The main goal of this study is the determination of the share of the information sector in Turkey and in 27 members of the European Union. The second goal is to introduce the methods used to determine the share of this sector. The employment contribution of the information sector in the EU and in Turkey is analyzed by using aggregated approach for the period 1990-2008. Three calculations have been done for the contribution of this sector. Firstly, the total contribution of the information sector is calculated. Secondly, employment share of the women in this sector has calculated. And, thirdly, employment share of men in this sector has been determined. Our analyses have been shown that women workforce have higher employment share then men in this sector. The most important reason of this is that the information sector is based on mental labour rather than physical labour. Another challenging findings in our analyses is that the differences in the employment share of this sector in the European Union countries. While employment share of this sector changes between %50-%60 in some countries, this share is between %20-%40 in other countries. In 2008, employment share of this sector is %28.7 in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :