Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A human capital and economic growth: comparative analysis of the impact of knowledge and health on economic growth in nigeria and turkey

Yazar kurumları :
Calabar Üniversitesi1, Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

The wealth and poverty of nations can, and have often, been analysed in terms of the state of their human capital. Fundamental to human capital formation for growth at both the micro and macro levels are knowledge or education and health. There is a consensus in the literature that education and health as determinants of human capital are essential for growth. The aim of this paper is to examine the growth process in both Nigeria and Turkey and address the question of whether differences in human capital accumulation are the driving force behind this. The basis for this comparison is that growth rates were much higher in Nigeria than Turkey in the early 1970s. However, the table appeared to have turned with Turkey experiencing higher growth and material prosperity. Could differences in human capital accumulation be responsible for this? Employing both OLS and granger causality techniques in the context of the endogenous growth theory, it is found that while health human capital is an important determinant of growth in Turkey, no relationship between human capital and growth could be established for Nigeria. Turkish higher human capital accumulation, therefore, appears to be one important source of growth differences in these countries.

Özet İngilizce :

Ülkelerin zenginlikleri ya da fakirlikleri, beşeri sermaye durumlarına göre değerlendirilebilir ve değerlendirilmektedir. Gerek mikro gerekse makro seviyede ekonomik büyümeye katkıda bulunan temel beşeri sermaye bilgi ya da eğitim ve sağlıktır. Literatürde, eğitim ve sağlığın beşeri sermayenin belirleyicisi olarak ekonomik büyümeye katkı yaptığına dair görüş birliği vardır. Bu bildirinin amacı, Nijerya ve Türkiye’deki büyüme sürecini incelemek ve beşeri sermaye birikimindeki farklılıkların bu süreci götüren güç olup olmadığı sorusunu yöneltmektir. Bu karşılaştırmadaki temel nokta, 1970’lerin başında Nijerya’daki büyüme oranlarının Türkiye’ye göre daha yüksek olması idi. Fakat, tablolardan zamanla çıkan sonuç, Türkiye’nin giderek daha yüksek büyüme oranlarını ve bolluk seviyesini yakalaması olmuştur. Bu durumun oluşmasına beşeri sermaye birikimi farklılıkları ne ölçüde neden olmuştur? EKK ve Granger nedensellik teknikleri kullanılarak ve içsel büyüme modelleri çerçevesinde; sağlık beşeri sermayesinin Türkiye’de büyümenin önemli bir bileşeni olduğu saptanırken; Nijerya’da beşeri sermaye ve iktisadi büyüme arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’deki daha yüksek beşeri sermaye birikimi, iki ülkede gözlemlenen iktisadi büyüme farklılıklarının önemli bir kaynağı olarak görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :