Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki bilgi yönetimiyle ilgili çalışmalar: bilgi, ekonomi ve yönetim kongre bildirilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
616
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, Türkiye’deki bilgi yönetimiyle ilgili çalışmaların gelişimini ve var olan durumunu Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongreleri bazında incelemektir. Nitel yaklaşımın benimsendiği araştırmaya esas alınan veri grubunu, 2002 – 2006 yılları arasında gerçekleştirilen beş kongrede sunulan ve kitap halinde basılmış bilgi yönetimiyle ilgili bildiriler oluşturmaktadır. Amaç, Türkiye’de üretilen bilgi yönetimiyle ilgili yazını incelemek olduğundan, araştırma Türk yazarlar tarafından kaleme alınmış bildirilerle sınırlı tutulmuştur. Çalışmada, öncelikle bilgi yönetimi alanında gerçekleşen yabancı yazındaki çalışmaların gelişim çizgisi tanıtılacaktır. İlerleyen bölümlerde, araştırmanın amacı, yöntemi, bulgu ve sonuçları ortaya konulacaktır. Araştırma sonunda, oldukça yeni bir çalışma alanı olan bilgi yönetiminin Türkiye’deki gelişimi ve mevcut durumuyla ilgili önemli ipuçları elde edileceği beklenmektedir. Bildirilerin ağırlıklı olarak mikro ve mezo düzeylerde toplanacağı; evrenselliğin daha ön planda ortaya çıkacağı; Türkiye’yle bağ kurmanın çok düşük düzeyde kalacağı; araştırmaların daha çok uygulamacılara yol gösterme şeklinde gerekçelendirileceği; ilgili çalışma alanın yeniliğinden dolayı kavramsal ve görgül bildirilerin sayılarının birbirlerine yakın olacağı ve görgül çalışmalar içersinde niceliksel yöntem ağırlıklı bildirilerin daha baskın olacağı tahmin edilmektedir.

Özet İngilizce :

The main goal of the research is to investigate the progress of studies about knowledge management and the existing state in Knowledge, Economy and Management Congress terms. Data of the qualitative research is collected from the papers which has been presented at five meeting of congresses between 2002 – 2006 and are published as parts of the congress books. The research is limited with the papers of Turkish authors since the aim is investigation the knowledge management literature produced in Turkey. First, historical background and progress of knowledge management concept in foreign literature is explained. Second, the aim, methodology, findings and results of the research are shown. At the end of the research, it’s expected that some important clues will emerge about the progress of knowledge management in Turkey. We predict that the papers will concentrate at micro and mezzo levels predominantly. The universalism will emerge at the foreground and building relations to Turkish context will be at low levels. The justification of research will be as guiding to practitioners mostly. The amount of conceptual and empirical studies will be very near to each other because of novelty of the field. In empirical studies, the ones which are quantitative will be dominant.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :