Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yaşam beklentisi - ekonomik büyüme ilişkisi: ardl modeli ile bir analiz

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

İktisadi büyüme performansını özellikle uzun dönemde pozitif yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri, sağlıktır. Sağlık yatırımlarının artırılması, öte yandan bu alanda yapılacak kalite iyileştirmesi, ortalama yaşam süresinin uzamasına yol açarak emek verimliliğini ve dolayısıyla ekonomik performansı pozitif yönde etkiler. Bu çalışmada, Türkiye’de yaşam beklentisi ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki incelenecektir. Çalışmada 1980-2005 dönemine ilişkin yıllık veriler, ARDL modeli ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.

Özet İngilizce :

An important factor which positively affects the performance of economic growth, particularly in the long run, is health. Raising the health investment together with enhancing the quality in this field will lead to productivity in the labor market which in turn will have positive impact on economic performance by increasing the average life span. In this study, the relationship between life expectancy and economic growth will be analyzed. The annual data in between years 1980-2005 is tested via ARDL model. According to the findings, there is a positive relation between the life expectancy and economic growth in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :