Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yaşam beklentisi – eğitim süresi ilişkisi: mvar modeli ile bir analiz

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim harcamaları, beşeri sermaye birikimini doğrudan etkiler. Eğitim yatırımlarına ilişkin kararlar ile yaşam beklentisi arasında pozitif ilişki vardır. Çünkü yaşam beklentisindeki olumlu gelişmeler, beşeri sermaye gücünü artıran harcamalardan elde edilecek getiriden uzun süre yararlanmayı mümkün kılar. Yaşam beklentisindeki iyileşmeler, beşeri sermaye yatırımlarının ve dolayısıyla iktisadi büyüme oranının artmasına yol açacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de yaşam beklentisi ile eğitim süresi arasındaki ilişki incelenmektir. 1983-2005 dönemine ilişkin yıllık veriler, MVAR yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de yaşam beklentisinden okullaşma oranına doğru nedensel ilişki gözlenmektedir.

Özet İngilizce :

Schooling investment affects the human capital accumulation directly. Decions of this investment depend positively on life expectancy. Long life expectancy encourage individuals to spend a large number of years in education. Because the time they expect to benefit from the returns to education will be long. Consequently improvements in life expectancy will increase investment in human capital, which in turn may increase economic growth rate. In this study, the relation betweeen life expectancy and schooling time is analyzed. The annual data in between years 1983-2005 is tested via MVAR model. According to the findings, there is a causal relation from the life expectancy to schooling time in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :