Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bankacılık sektörünün basel ii uzlaşısı’na uyum faaliyetleri ve sektördeki olası etkilerini değerlendirmeye yönelik bir uygulama çalışması

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü1, Vakıflar Bankası2
Görüntülenme :
708
DOI :
Özet Türkçe :

Basel III Düzenlemelerine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü ve sonuçlandırılanların ardısıra yayımlandığı halen içinde bulunduğumuz küresel finansal kriz sürecinde, Basel II Uzlaşısı'na uyumun ne derece sağlandığı önem arz etmektedir. Zira, Basel III Düzenlemeleri ile Basel II Uzlaşısı ortadan kaldırılmamakta, kısmi değişiklikler ve önemli sayılabilecek yeni ilaveler getirilmektedir. Krizle birlikte değişen ve yenilenen finansal sistem ve enstrümanlar, sermaye yeterliliği ile ilgili uluslararası düzenlemelerin daha da farklılaşarak geliştirilmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede, Türk Bankacılık sektörünün sağlam ve sağlıklı bir mali yapı ile gelecekteki muhtemel krizlerden olumsuz etkilerinin azaltılması için söz konusu düzenlemelere uyum sağlaması gereği doğmaktadır.

Özet İngilizce :

İt is important to what extent compliance provided to Basel II Accord, as pursued intensive works of Basel III regulations which concluded ones is published one after another during the current global financial crisis. After all, Basel II regulations do not eliminate Basel II Accord it carries partial changes and new additions considered to be important. Changing and revolving financial system and instruments with the crisis, cause differing development to capital adequacy of international regulations. In this context, the banking sector of Turkey with strong and healthy financial structure to reduce the effect on future crises need to adapt to the regulations in question arises.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :