Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk yöneticiler bilgi yönetiminden ne anlıyor?

Yazar kurumları :
Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl Müdürlüğü1, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türk işletme yöneticilerinin bilgi yönetimi anlayışlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu çalışma, Türk yöneticilerin benimsediği bilgi yönetimi yaklaşımının işletmenin faaliyetlerine katkısını sorgulayacaktır. Bilgi yönetimi uygulamalarında genel olarak teknoloji odaklı ve sosyal ilişki odaklı olmak üzere iki yaklaşım olduğu söylenebilir. Türk yöneticilerin bilgi yönetimi uygulamalarında hangi yaklaşımı benimsediklerini ortaya çıkarmak amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren işletmelerdeki yöneticilere anket uygulanmıştır. Bu anket sonucunda Türk yöneticilerin bilgi yönetimi uygulamalarında sosyal ilişki olmaktan daha çok teknoloji odaklı bir bilgi yönetimi anlayışına sahip oldukları gözlenmiştir. Yöneticiler, bilgi yönetimi faaliyetlerinin işletmenin birçok uygulamasına artı değer kattığını düşünmektedirler. Çalışmada son olarak bu sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı tartışılarak gelecekte neler yapılabileceği konusunda öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study is to reveal the Turkish managers’ conception of knowledge management. At the same time, the study will look at the contributions of the knowledge management approach adopted by the managers to the operations of the organization. To the knowledge management applications, there are generally two approaches to be adopted which are technology-oriented and social relations-oriented approaches. In order to solicit which approach is adopted by the Turkish managers, a questionnaire was administered to the managers of the organizations operating in various cities of Turkey. The results of the questionnaire revealed that the Turkish managers have adopted technology-oriented approach to knowledge management rather than social relations-oriented approach. The managers think that knowledge management-related activities make important contributions to many operations of the organization. The present study concluded with the discussions of the contribution of the study to the literature and practice and some suggestions were made for the future research.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :