Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The link between competitive priorities of the firm, cultural characteristics of its top managers and innovation performance: an empirical study in turkey

Yazar kurumları :
KSU, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

The increasing global competition, rapid development in every area, uncertainty and complexity all threaten the life of the companies and lead them to be more creative and innovative. Today's business world needs innovation more than ever. Companies are struggling to increase their innovative capacities in every aspect of the business. Innovation is not an easy task. It is a process that requires tremendous effort and changes in various platforms. The number of studies related to innovation has increased. Different aspect of innovation from theoretical and practical point of view has been studied so far. This study looks at the innovation from a two different perspective. First, the study investigates the link between cultural characteristics of the top managers and innovation performance of the companies. Second, the study investigates the relationship regarding the link between competitive priories of the companies and innovation performance. In order to accomplish the objectives of this study, an empirical study has been conducted across Turkey and data were analyzed through using SPSS program. Results were discussed in relation to literature and practice.

Özet İngilizce :

Artan küresel rekabet, yaşanan hızlı değişimler, belirsizlik ve karmaşıklık işletmelerin hayatlarını tehdit etmekte ve onları daha yaratıcı ve yenilikçi olmaya sevk etmektedir. Günümüz işletmeleri yenilikçiliğe eskisinden daha çok oranda ihtiyaç duymaktadır. İşletmeler her alanda yenilikçilik kapasitelerini artırmak için çaba sarf etmektedirler. Yenilikçilik o kadarda kalay bir iş değildir. Yenilikçilik ciddi anlamda çaba gerektiren ve birçok alanda değişikliği zorunlu kılan bir süreçtir. Yenilik konusunda özellikle son yıllarda çalışmalarda ciddi oranda artış olmuştur. Konunun farklı yönleri gerek teorik ve uygulama bağlamında araştırılmaktadır. Bu çalışmada yenilikçilik konusuna farklı iki perspektiften yaklaşılmaktadır. Birincisi, işletmelerde yenilikçilik performansı ile üst düzey yöneticilerin kültürel özellikleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. İkincisi, firmaların rekabetçi öncelikleri ise yenilik performansı arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Çalışmanın amaçlarına ulaşmak amacıyla Türkiye çapında bir alan çalışması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları literatür ve uygulama bağlamında değerlendirilip tartışılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :