Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Contribution of the new economy to the profitability of turkish firms: a sectoral analysis

Yazar kurumları :
Başkent Üniversity IIBF Economics Dept.1, Afyon Kocatepe University Department of Economics2
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Advances in information and communication technologies have made it easy to store, transfer and analyze knowledge. Together with globalization, information and communication technologies have increased the quality of input/output products and hence increased the productivity and profitability of firms in this New Economy. Companies stock prices are a very strong proxy for profitability, therefore, it is expected the stock market prices will also reflect the increase in profit due to information and communication technologies. This paper tests the hypothesis of contribution of the information and communication technologies and globalization to the profitability of Turkish firms in Istanbul Stock Exchange Market using an econometric model for this purpose. Different time periods and different sectors are considered. In the econometric model, electricity sector is selected as reference sector, because this sector works for the domestic market only and is not or negligibly affected by the New Economy. This sector is adjusted for global business cycles and is used as a proxy for business cycles in Turkey. The stock price behavior of other sectors is compared with the electricity sector. Sector specific fluctuations are identified using robust regression. The hypothesis of contribution of the New Economy to the profitability of Turkish firms in Istanbul Stock Exchange Market (ISE) is tested and the amount of contribution is calculated. The results indicate that many sectors are significantly associated with profitability increase throughout selected the period. However, for some sectors no conclusion can be reached.

Özet İngilizce :

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler bilginin depolanmasını, iletilmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırmıştır. Küreselleşme ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri girdi/çıktı ürünlerinin kalitesini arttırmış ve böylece şirketlerin bu Yeni Ekonomi'de üretkenliği ve karlılığı olumlu olarak etkilenmiştir. Şirketlerin hisse fiyatları kârlılıkları için çok güçlü bir göstergedir ve bu sebeple bilgi ve iletişim teknolojilerinin sebep olduğu kârlılık artışının hisse fiyatları tarafından da yansıtılması beklenebilir. Bu çalışma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve küreselleşmenin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören Türk şirketlerinin kârlılıklarına katkısı önsavını bu amaçla kulmuş ekonometrik bir model kullanarak sınamaktadır. Farklı zaman aralıkları ve farklı sektörler dikkate alınmıştır. Ekonometrik modelde Yeni Ekonomi tarafından az etkilenen elektrik sektörü karşılaştırma sektörü olarak kullanılmıştır. Bu sektör küresel dalgalanmaları dikkate alarak düzenlenmiş ve Türkiye'deki konjonktürel dalgalanmaların temsilcisi olarak kullanılmıştır. Diğer sektördeki hisse senedi davranışları bu sektörle karşılaştırılmıştır. Sektörlere has dalgalanmalar sağlam regresyon yöntemleri ile tespit edilmiştir. Bu sayede Yeni Ekonominin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören Türk şirketlerinin kârlılıklarına katkısı sınanmış ve katkı değeri tespit edilmiştir. Sonuçlara göre bir çok sektör seçilen zaman aralığı için kârlılık artışı yaşamakta, fakat bazı sektörler için hüküm verilememektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :