Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireysel emeklilik ektörünün gelişmi ve bilgi - bilişim teknolojilerinin kullanimi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1, Vakıf Emeklilik A.Ş2
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlarının rehabilitasyonu yönünde  başlatılan süreçle 07 Ekim 2001’de  Bireysel Emeklilik  Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu yürürlüğe girmiş;  sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak Bireysel Emeklilik Sistemine imkan verilmiştir. Kasım  2003’te  11 emeklilik şirketinin sisteme dahil olmaları ile birlikte bireysel emeklilik planlarının satış ve pazarlama süreci başlamıştır. Sektördeki en son verilere bakıldığında, yaklaşık 800.000’e yaklaşan katılımcı sayısı ve 2.000.000.000 YTL’ye yaklaşan fon büyüklüğü ile finans sektörü içinde bankacılık ve sigorta sektöründen sonra dikkatleri üzerinde  toplamaya başlayan Bireysel Emeklilik Sektörü aynı zamanda  kuruluş aşamasından başlayarak, hem Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunu gereği, hem de satış–pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, operasyonel süreçler gibi  stratejik ve şirket için hayati önem taşıyan konularda  bilgi ve bilişim teknolojilerine yaptığı  ve yapmaya devam ettiği  altyapı  yatırımları ile de dikkat çekmektedir. Emeklilik şirketlerinin büyük bir çoğunluğunun banka iştiraki olması özelliği ve Bank Insurance uygulamalarının da yoğun olarak kullanılması sonucunda, özellikle kullanılan teknolojik altyapı ve bilgi  yönetim sistemlerinin  sektörde rekabet edilebilmesi  açısından yeniden gözden geçirilmesi  zorunlu olmuştur. Türkiye sigorta sektöründe teknolojik altyapı yatırımlarının önemi ve şirketlere geri dönüşümünde görülen kazançların farkındalığı, Bireysel Emeklilik Sektörünün oluşum aşamasında çok iyi tespit edilmiş ve uygulanmasına hızlı bir şekilde geçilerek şirketlerin hizmet sunma becerileri  önemli ölçüde  rekabet edebilir düzeye getirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As a part of rehabilitation process of social security system in Turkey, the Act of Individual Retirement, Saving and Investment System, a complementary of social insurance system, was put into effect, as of October 7, 2001. In November 2003, with 11 private private organization joining the system, the pocess of providing and marketing individual retirement plans took start. The most recent data indicate that, with about 800.000 participant and 2000.000.000 YTL of fund size, this sector follows banking and insurance. Both the requirements of the related laws and marketing, CRM, and operational processes necessiate infrastructural investments in knowledge and data processing. Because of “bank insurance” practices, technological infrastructure and data managing systems have to be revised, in order to be able to compete in the sector. The importance of the issue has been well recognized, and the industry is growing by adapting technological/innovative requirements.      

Giriş

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :