Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile yabancı doğrudan yatırım akımları arasındaki etkileşim:türkiye için kointegrasyon analizi 1980-2004

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’de 1980-2004 dönemi için bilgi ve iletişim teknolojileri ile yabancı doğrudan yatırım girişleri arasında uzun dönemde ekonomik büyümeye olan katkısı göz önünde bulundurularak, kointegrasyon analizi ile nedensel bir ilişkinin olup olmadığını incelenmiştir. Temel hipotez, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapı yatırımlarının daha fazla yabancı doğrudan yatırım çekeceğidir. Kointegrasyon iki değişken arasındaki uzun dönem ilişkisini gösterir. Kointegrasyon araştırması için Johansen yöntemi kullanılmıştır. Johansen yöntemi Dickey-Fuller yönteminin genelleştirilmiş bir gösterimidir. Denklem sisteminde yer alan değişkenler için ortak gecikme uzunluğunu belirlemede Hatemi-J Criteria (HJC) testi kullanılmıştır. Johansen Kointegrasyon test sonuçlarına göre Türkiye’de incelenen dönemde değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı kointegrasyon ilişki gözlenmemiştir.

Özet İngilizce :

This study investigates the simultaneus causal relationship between investments in information and communication technology (ICT) and flows of foreign direct investment (FDI) in Turkey for 1980-2004, with reference to its implications on economic growth based on long time-series methodologies. Main hipothesis is a higher level of ICT investment leads to an increase inflow of FDI. For the cointegration test we use the Johansen method. Cointegration shows the long-run relationship between two variables. The Johansen cointegration methodology is shown generalized Dickey-Fuller methods. The set of possible lag lengths for the equation system was selected Hatemi-J Criteria (HJC) test. Our cointegration test result suggest that there is no significant causality from ICT to FDI in Turkey

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :