Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Assessing the quality of the official tourism websites of eu countries and candidates in mediterranean region

Yazar kurumları :
Marmara Ünivesitesi1, Yeditepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

It is widely accepted that Information and Communication Technologies are rapidly expanding and have affected the way businesses are performed and the way organizations compete. Like many other industries, tourism is an information-intensive industry and is widely supported by current information technology and communications system. Unlike consumer durable and industrial goods, the intangible tourism service cannot be physically displayed or inspected at the point of sale. Tourism orders are reserved before the time of servicing and away from the place of consumption. Therefore internet and websites play an important role in tourism industry and the quantity of information distributed today on the Internet, especially through the World Wide Web, is rising much more quickly than the quantity of information available through other mass media. The World Wide Web is a very complex information technology network currently consisting of several hundred million web pages and over a hundred million users. Each day, users search websites in order to find the most convenient, relevant, and up-to-date information they need. Consequently website quality evaluations become an important issue in tourism industry. So in this sense the aim of this research is to compare the official tourism websites of the EU countries including EU candidates in the Mediterranean Region, such as Spain, France, Italy, Malta, Slovenia, Greece, Cyprus (South), Turkey, Croatia through content analysis and to determine the quality of these official websites. Additionally the relationship between the international tourist arrivals and the annual reach value to their official websites will be investigated.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin süratle geliştiği ve işlerin yapılış şekilleri ile organizasyonların rekabete etme yollarını etkilediği büyük ölçüde kabul edilmektedir. Diğer birçok endüstride olduğu gibi turizm de bilgi yoğun bir endüstridir ve günümüzün bilgi teknolojileri ve iletişim sistemleri ile desteklenmektedir. Dayanıklı tüketim ürünleri ve endüstri mallarından farklı olarak fiziksel varlığı olmayan turizm hizmetleri satış noktalarında fiziksel olarak sergilenemez ve tetkik edilemezler. Turizm siparişleri hizmet sunumundan önce ve tüketim yerinden uzakta tahsis edilirler. Bu nedenle internet ve web siteleri turizm sektöründe oldukça önemli bir rol oynamaktadır ve günümüzde internet aracılığıyla ve özellikle de WorldWideWeb aracılığıyla dağılan bilgilerin miktarı diğer toplu iletişim ortamlarında dağılan bilgilerin miktarından çok daha fazla artmaktadır. WorldWideWeb günümüzde birkaç yüz milyon web sayfası ve bir milyonun üzerinde kullanıcıdan oluşan karmaşık bir bilgi teknolojisidir. Günümüzde kullanıcılar ihtiyaç duydukları en güncel, en gerekli ve en uygun bilgileri websitelerinde aramaktadırlar. Bu sebepten dolayı web sitelerinin kalitelerinin değerlendirilmesi turizm endüstrisinde çok önemli bir konu halini almaktadır. Bu anlamda yapılan çalışmanın amacı Akdeniz bölgesinde bulunan İspanya, Fransa, İtalya, Malta, Slovenya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Türkiye ve Hırvatistan gibi Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin resmi turizm web sitelerinin içerik analizi yöntemi ile karşılaştırılması ve bu ülkelere ait resmi turizm web sitelerinin kalitelerinin belirlenmesidir. Buna ek olarak ülkelere gelen yabancı turist sayısı ile ülkelerin resmi turizm sitelerine yıllık ortalama erişim oranı arasındaki ilişki de incelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :