Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknolojinin kütüphanelere etkisi: bilgi kaynakları açısından bir yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

Hızla gelişen teknoloji, hayatın her alanında yenilikler ve dönüşümler meydana getirdiği gibi kütüphaneleri de yakından etkilemektedir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak bilginin kayıtlı olduğu ortam değişmiş ve yeni bilgi kaynakları ortaya çıkmıştır. Çalışmanın amacı; teknolojinin kütüphanelere etkisinin bilgi kaynakları açısından değerlendirilmesidir. Bu çerçevede öncelikle teknoloji tanımlanarak yazının bulunuşu ve kütüphanenin ortaya çıkışı arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Daha sonra, çalışmada ilk kütüphanelerden bu yana kullanılan bilgi kaynakları olan papirüs, parşömen, ardından basılı kaynaklar, mikroformlar, grafik kaynaklar, görsel ve işitsel kaynaklar ile elektronik kaynaklar hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konunun genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve elektronik kaynakların kütüphaneler açısından etkilerine dikkat çekilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Technology which develops so fast generates innovations and changes in every aspects of life also affect libraries very closely. Together with the technological developments the environment ofnrecorded information is being changed and new information sources have emerged. The purpose of study is to evaluate the impact of technology in libraries in terms of information sources. In this context, primarily technology and then relationship between invention of writing and the emergence of the library have been defined. In addition, this study includes the information about papyrus and parchment which are used since the ancient libraries, then printed sources, microforms, graphic resources, audio-visual sources and electronic sources. Finally, the topic is evaluated and general the impact of electronic sources in libraries is emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :