Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Technical competencies of medical and health librarians in a library 2.0 environment

Yazarlar :
Yazar kurumları :
De La Salle University1
Görüntülenme :
270
DOI :
Özet Türkçe :

This study determined the acquired knowledge, perceptions and attitudes of medical and health librarians in the Philippines on the impact of Library 2.0. The study verified the level of awareness and revealed the gaps among medical and health librarians in the use, creation and adaptation of Library 2.0 tools especially in informing, educating and empowering their users. It also recognized which technology is more common to Health Science Librarians, Library 1.0 or Library 2.0, in the time of abrupt technological changes. Furthermore, the study evaluated if the librarians have learned from the previous seminars conducted by MAHLAP (or from other library organizations) on the topic of emerging technologies and Web 2.0 through demonstration of applied skills as referred by the indicators set by technical competencies for health librarians. The study had surveyed 43 health and medical librarians in the Luzon area. Two kinds of questionnaires were sent out. First is for the off icers of the Medical and Health Librarians Association of the Philippines and second is for the medical and health librarians. The first survey will determine if they allow the researcher to use MAHLAP as its collaborator for the study. The second survey is for MAHLAP members listed in the 2009 online directory. The research introduced the draft technical competencies prepared for the medical and health librarians in the Philippines and its importance for a national and coordinated staff development program that is geared towards the improvement of their skills and knowledge that is relevant to the current demands of the library users and services.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Filipinler'deki Sağlık ve Tıp sektöründe çalışan kütüphanecilerin Kütüphane 2.0. konusunda tutumlarını, algılarını ve deneyimlerini saptamayı hedefl emiştir. Bu araştırma ile kullanıcıların bilgilendirilmesinde ve eğitilmesinde, Kütüphane 2.0 uygulamalarının kullanımı, yaratımı ve adaptasyonu konularında Sağlık ve Tip kütüphanecilerinin farkındalıkları doğrulanmış ve görülen eksiklikler belirlenmiştir. Araştırmada, MAHLAP (Medical and Health Librarians Association) veya diğer kütüphaneler tarafından düzenlenen önceki seminerlerden kütüphanecilerin gelişen teknolojiler ve Web 2.0. uygulamaları konularında, sağlık kütüphanecileri için belirlenen teknik yeterlilik göstergeleri ışığında, bilgi edinip edinmedikleri değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 43 Sağlık ve Tıp Kütüphanecisi örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında İki farklı anket uygulanmıştır. İlk olarak Filipin Sağlık ve Tip Kütüphanecileri Derneği (Medical and Health Librarians Association) çalışanları ve daha sonra 2009 yılı MAHLAP üyesi olan Sağlık ve Tip kütüphanecileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Filipinler'deki sağlık ve tıp kütüphanecilerinin teknik yeterlilikleri/ kapasiteleri ve modern kütüphane kullanıcıları ve hizmetleri ile alakalı bilgi ve becerilerin geliştirilmesini kapsayan ulusal düzeyde personel geliştirme programının önemi üzerine bir taslak ortaya koyulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :