Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Strengthening social inclusion in multicultural societies through information literacy

Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt University1, Hacettepe University2
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

We live in an increasingly heterogeneous society. The rate of international migration has contributed to cultural diversity in many nations. Libraries of all types have started to address cultural and linguistic diversity while providing information sources and services. According to The IFLA Multicultural Library Manifesto (2008), each individual has the right to a full range of library and information services, and libraries should serve all members of the community without discrimination. Special attention should be paid to cultural and linguistic groups which are underserved such as minorities, refugees, immigrants, including those with temporary residence permits. Public libraries are considered useful social instruments in the democratization of information. They are agents for social change and excellent tools for the integration of immigrants. They prepare immigrants for citizenship by introducing them to the values of their new nation, and

Özet İngilizce :

İçinde yaşadığımız toplum giderek çeşitlenmektedir. Uluslararası göç hareketleri birçok ülkede kültürel çeşitliliği artırmaktadır. Kültürel ve dilsel çeşitliğe sahip toplumlarda bilgi kaynaklarının ve hizmetlerinin sağlanmasında her türden kütüphane adres gösterilmektedir. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu (IFLA) tarafından yayımlanan Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi’ne göre toplumda her bireyin kütüphane ve bilgi hizmetlerine tam ve eksiksiz erişme hakkı vardır. Dezavantajlı gruplar olarak adlandırılan azınlıklar, göçmenler gibi kültürel ve dilsel çeşitliliğe sahip topluluklara bilgi hizmetlerinin sağlanmasında özel önem gösterilmelidir. Halk kütüphaneleri bilginin demokratikleşmesinde sosyal aracı niteliğindeki önemli kurumlar arasındadır. Göçmenlerin sosyal ve kültürel bütünleşme sürecinde sosyal değişimin sağlanacağı yegâne kuruluşlar halk kütüphaneleridir. Ev sahibi ülkenin değerlerinin kavranması, vatandaşlık bilincinin kazandırılması ve yeni bir kültüre uyumun sağlanması aşamasında göçmenleri yeni hayatlarına hazırlarlar. Kütüphaneler kullanıcıların bilgiye erişmesini sağlamanın ötesinde onların toplumsal katılımını artırmak amacıyla bilgi ve becerilerini geliştirecek alanlar yaratırlar. Örgün ve yaygın eğitimde, gündelik yaşamda yaşam boyu öğrenmenmenin kilit noktası olan bilgi okuryazarlığı becerileri göçmenler ve yabancılar tarafından göç ettikleri ülkeye uyum sağlayabilmeleri ve bu uyumu sürdürebilmeleri için geliştirmeleri gereken temel beceriler arasındadır. Bilgiye nasıl erişileceğinin ve kullanılacağının etkin bir şekilde öğrenilmesi göçmenler arasında sosyal bütünleşmeyi artırıcı faktörler arasındadır. Bu nedenle dezavantajlı gruplara yönelik özel hazırlanmış bilgi okuryazarlığı programları halk kütüphanelerinin öncelikleri arasında yer almalıdır. Bu çalışmada, çok kültürlü toplumlarda bilgi okuryazarlığı becerileri göçmenlerin sosyal bütünleşmelerini artırıcı bir faktör olarak ele alınmaktadır. Türkiye’de yaşayan yabancıların bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan anket sonuçları, bilgi gereksinimlerinin önem düzeyi ve bu gereksinimlerin karşılanma düzeyi sunulmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aynı zamanda kültürel ve dilsel çeşitliliğe sahip toplulukların özel bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgi okuryazarlığı programlarının geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak amacıyla kullanılmıştı

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :