Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde 1980 ve sonrasında doğanlar dijital yerli olarak tanımlanmaktadır. Dijital yerlilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi ve bunu tanımadıkları insanlar da dâhil olmak üzere, kendilerine ait bilgi, fotoğraf, veri vb. sosyal paylaşım sitelerinde başkalarıyla paylaşmakta bir sakınca görmemeleridir. Bunu bilgi edinmek ya da paylaşmak amacıyla yaptıklarını belirtseler de yeni neslin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışının sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (MÜBBY) öğrencilerinin birer dijital yerli olarak sosyal paylaşım sitelerini nasıl kullandıkları sorgulanmış ve neticesinde öğrencilerin bilgi edinme yaklaşımları ve mahremiyet konusuna bakış açıları incelenmiştir. Çalışma kapsamında MÜBBY'de birinci eğitimde öğrenim gören 230 öğrenciye kapalı uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programına girilerek değerlendirilmiş ve sonuçlar buna göre yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, ankete katılan dijital yerlilerin bilgi edinme ve bilgi paylaşımı konusunda sosyal platformu sıklıkla kullandıkları ve yaklaşık yarısının sosyal platformda hareket ederken mahremiyet kavramını referans almadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Those born after 1980 are defined in literature as digital natives. The digital natives were literally born into a world of knowledge and technology. The most important characteristic of digital natives is that not only do they perfom more than one function on a single device simultaneously but that they also do not have any qualms about sharing personal information even with indviduals that they do not know online. Even though digital natives would argue that their aim is to simply share information, it is necessary to probe how the new generation's understanding of the concepts of obtaining information and privacy. This study examined how students of the Department of Information and Records Management at the University of Marmara as digital natives used social networking sites and therefore examined the approach of students to obtanining information and their views on the issue of privacy. In this study, 230 students who are formal training at MÜBBY were surveyed a questionnaire consisting of close-ended questions. The survey results were entered the SPSS program and the results were evaluated according to SPSS results. End of the study, participated in the survey of the digital natives on the social platform are often used to obtain information and knowledge sharing, and about half of the digital natives while moving on the social platform had not seen the reference of the concept of privacy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :