Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal girişimcilik boyutunda kütüphaneler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok kurum ve kuruluşun işlevi ve çalışma şekli değişmektedir. Bu değişim kütüphaneleri de doğrudan etkilemektedir. Kütüphanelerin belli başlı temel görevleri bulunmaktadır. Ancak gelişen teknolojilerle birlikte kütüphanelerin görev ve sorumlulukları da değişmektedir. Bu değişime uyum sağlamak yeni yöntemlerin benimsenmesi yolu ile gerçekleştirilebilir. Sosyal girişimcilik kavramı kütüphane hizmetlerinin yeniden planlanıp ele alınmasında yararlı bir olgu olarak ele alınabilir. Bu sayede kütüphanelerin geleneksel görev ve sorumluluk tanımlarının dışına çıkarak sosyal değer yaratabilmesi mümkün olacaktır. Günümüzde kütüphanelerin toplumsal anlamda değer yaratabileceği birçok konu bulunmakla birlikte öne çıkan belli başlı konular; bilgi okuryazarlığının teşvik edilmesi, güvenilir ve doğru bilgiye erişimin sağlanması ve küçük yerleşim yerlerinde bilgiye erişimin yaygınlaştırılmasıdır.

Özet İngilizce :

Rapidly changing technology is affecting the functions and working styles almost in everyorganizations and these changes are also influencing the libraries. Libraries have basic funcitons however functions and responsibilites of libraries go beyond getting information to the public with the beginning of digital age. Adapting to the changes may be possible by internalizing new methods into library management. The concept of social entrepreneurship can come to the forefront in terms of reorganizing library services. Creating social value may be possible by going beyond traditional duties and responsibilities of libraries. Though there are many fields that libraries can create social value in the society, few of them shine out for immediate action. These are promoting information literacy, providing true, complete and accurate information and

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :