Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Political unrest and educational electronic resource usage in a conflict zone, kashmir (indian administered kashmir): log analysis as politico analytical tool

Yazar kurumları :
University of Kashmir1, Nund Rishi College of Education.Natipora2, Raihan College of Education, India3
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Electronic resource usage has proved as one of the best decision making tools in the library setups. Electronic resource usage in relation to the political disturbance can act as one of the tools to highlight the impact of political disturbance on educational setups in general and the electronic resource usage in particular. The study takes a serious look in the electronic resource usage in Kashmir and the impact of unrest on it. The paper highlights a relational platform between education and conflict studies. How conflict affects the electronic resource usage in a conflict zone has been highlighted in the study. Transaction logs in the form of COUNTER Report deliberating the usage of Project Muse journal titles at University of Kashmir were analyzed to know the extent of usage of e-resources by the academia of Kashmir during the time of conflict from a time period of January 2008- December 2010. Peace has a great role to play in the development of any community from every aspect. Political disturbance hampers the educational sector to a greater extent. The usage logs helped to reveal the actual picture of academic behaviour of Kashmiris in the time of conflict. The study clearly reflects that political disturbance has a negative effect on the educational sphere in general and electronic resource usage in particular. The study was confined to the analysis of the transactions logs generated from Project Muse at University of Kashmir. The study can lay a base for the policy makers associated with education to take some immediate and curative steps that can control the devastating effects on the academia caused because of

Özet İngilizce :

Elektronik kaynak kullanım analizi, kütüphane hizmetlerine yönelik olarak yapılan planlamalarda en iyi karar verme araçlarından biridir. Elektronik kaynak kullanım düzeyinin belirlenmesi, ülkelerdeki siyasi karışıklıklardan etkilenen eğitim planlamalarının yapılmasında önemli bir araç olarak nitelendirilebilir. Bu çalışma, Hindistan Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’ndeki elektronik kaynak kullanımını ve siyasi karışıklıkların bu kullanım üzerindeki etkisini incelemektedir. Ocak 2008 - Aralık 2010 tarihleri arasındaki anlaşmazlık döneminde Keşmir Üniversitesinde Proje Muse dergisinin makalelerinin kullanımı loglar aracılığıyla analiz edilmiştir. Barış süreci, toplumların gelişiminde her yönden büyük bir role sahiptir. Siyasi anlaşmazlık ise eğitim alanında yaşanacak gelişimin sağlanmasında büyük ölçüde engel teşkil etmektedir. Araştırmada, anlaşmazlık sürecinde Keşmirlilerin akademik davranışlarının gerçek durumu, loglar aracılığıyla ortaya konulmuştur. Araştırma, siyasi anlaşmazlığın genel olarak eğitim alanında, özel olarak elektronik kaynak kullanımında olumsuz etkiler yarattığı gerçeğini yansıtmıştır. Bu araştırma, Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde yaşanan ve eğitim alanında olumsuz etkiler yaratan siyasi anlaşmazlığın etkilerinin azaltılmasında eğitimle ilgili politikacılara fikir vermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu araştırma log analizlerinin, siyasi anlaşmazlığın akademik çevrelere yönelik ortaya koyduğu olumsuz etkilerin saptanmasında yardımcı olacağını vurgulamaktadır. Araştırma, Keşmir’de siyasi anlaşmazlık ve eğitim arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk çalışmalardan biridir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :