Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kyrgyz libraries community – co-operation for development: new challenges and new approaches

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Central Asia1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

“Kyrgyz Libraries Information Consortium”, one of the largest library associations in the country, celebrates its 10th anniversary. The Consortium was established in 2002 and through membership, it comprises more than 400 libraries within Kyrgyzstan, including the National Library, the State Patent and Technical Library, the Library of the Academy of Science, and many other academic and regional libraries. The Consortium’s creation was an answer to the challenges the country

Özet İngilizce :

“Kırgız Kütüphaneleri Bilgi Konsorsiyumu” ülkedeki en büyük kütüphanecilik derneklerinden biridir ve kuruluşunun onuncu yıldönümünü kutlamaktadır. Bu Konsorsiyum 2000 yılında kurulmuş olup, üyelik sayısı sonucu Kırgızistan içinde toplam 400den fazla kütüphaneyi kapsamaktadır. Konsorsiyum içinde Milli Kütüphane (The National Library) , Devlet Patent ve Teknik Kütüphanesi (State Patent and Technical Library), Bilim Akademisi Kütüphanesi (Library of the Academy of Science), ile bunların yanısıra çok sayıda akademik ve bölgesel kütüphaneler de yer almaktadır. Konsorsiyum’un kuruluşu ülkede karşılaşılan güçlüklere bir karşı çıkış olmuştur: yetersiz bilgi, çok düşük düzeyli teknik gelişmeler, koleksiyon geliştirmek için bütçe ayrılmaması, ülkedeki kütüphaneler arası işbirliği ve beraber çalışma alışkanlığının olmaması gibi sorunların yanısıra, uluslararası kütüphanelerle ilişkilerin de kopuk olması gibi güçlükler sayılabilir. Konsortiıum’un tarihi ve gelişim süreci olduğu kadar, misyonu, amaçları, girişimleri ve izlenecek stratejik hedefleri bu makalede ele alınmıştır. Gelişmiş ülkelerde kütüphanelerin önemi ve bunların nasıl güçlü ve etkin kurumlar olarak geliştikleri incelenerek burada sunulmuştur. Makalede ayni zamanda Kırgızıstan’da kütüphanelerin geliştirilmesi için karşılaşılan güçlükler ve gelecek için izlenmesi gereken yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :