Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir bilgi kaynağı olarak efemera ve türleri

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel çalışmaların farklı kaynaklarla desteklenmesi, araştırmaların eksiksiz bir şekilde ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir. Bu bağlamda özellikle gündelik yaşamın ayrıntılarını belgeleyen ve bu nedenle kültür tarihi çalışmalarında kullanılabilecek güçlü niteliklere sahip efemera türü belgelerin de bilgi kaynağı olarak değerlendirilmesi gerekir. 16. yüzyıldan itibaren gündeme gelen, özellikle bilimsel araştırma paradigmasının değişimiyle sürekli artan bir önem kazanan efemera, konuya yaklaşım ve kaynak değerleri yanı sıra tanım ve türleri anlamında da tartışılmaktadır. Bu bilgi kaynağının özellikle koleksiyoncular, arşivciler, kütüphaneciler ve müzeciler tarafından mesleki bakış açılarına dayalı çeşitli tanımları yapılmıştır. Ayrıca efemeranın türlere dayalı olarak değerlendirilmesi söz konusudur ve şüphesiz bunlar arasında arşivlerin, kütüphanelerin ve müzelerin koleksiyonlarına dâhil edebilecekleri birbirinden farklı türler bulunmaktadır. Bu makale, temelde Türk arşivcilerin dikkatini efemera konusuna çekmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, efemeranın tanımı ve tanımsal sorunları incelenerek arşivcilik bakış açısını yansıtan yeni bir tanım getirilmeye çalışılmış, farklı bakış açılarıyla sınıfl andırması ele alınmış ve arşivlere kabul edilebilecek türlere de değinilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In order to create a complete research, it is important to support the scientific studies with a variety of sources. In this context, ephemera like documents which particularly document the details of everyday life and with strong characteristics that can be used in cultural history, should be evaluated as information sources. Ephemera, which came up in the 16th century, and whose importance continuously increased with the change in the paradigm of scientific research, is being discussed in terms of the approach to the subject and its resource value as well as its definition and its types. This information source has especially been defined in diff erent professional points of view by collectors, archivists, librarians and museum curators. Additionally, ephemera has been evaluated in terms of its types and doubtlessly these include diff erent types archives, libraries and museums can add to their collections. In this article whose essence is to draw the attention of Turkish archivists to the subject of ephemera, the definition of ephemera and its definitional problems have been investigated and ephemera has been redefined to refl ect the archival point of view, has been classified with diff erent perspectives and the types that can be admitted to the archives has been mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :