Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dünyası

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi iletişim teknolojilerinin okumaya yönelik tutuma etkisi

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının bilgi iletişim teknolojilerine sahip olma ve bunları kullanma durumlarına göre değişip değişmediğinin belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın evrenini Kırşehir il merkezindeki 6540 adet 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın güçlüğü ve örnekleme kuramı dikkate alınarak evren içerisinden %3 hata payı ile alınan 959 öğrenci ise araştırmanın örneklemini meydana getirmiştir. Veriler, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılının bahar yarıyılında toplanmıştır. Öncelikle ölçeğin geçerlilik, güvenirlik işlemleri tamamlanmış; bu işlemin ardından ölçek, on iki ilköğretim okulunda 44 farklı şubeye uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özbay ve Uyar (2009)'ın geliştirdikleri İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Tutumlarını Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler işlenirken SPSS 15.0 ve Lisrel 8.80 istatistik programları kullanılmıştır. Çalışmada çağdaş bilgi iletişim araçlarının kullanım durumu ya da bu araçlara sahip olma durumu arttıkça ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının azaldığı; klasik denebilecek kitap, gazete, dergi gibi araçların okunma, takip edilme sıklıklarının artması ile de okumaya yönelik tutumların arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study was verified to define whether second level of primary school students' reading attitude change when the students have or use ICT. The relational survey model was used in this research. The population of this study is 6540 6th, 7th and 8th grade students in Kırşehir. 959 students constitute the sample of research as we consider hard of to reach all of the population and %3 deviation. The data was collected in spring semester of 2011-2012. Firstly we completed process of scale's validity and reliability and then the scale of reading attitude was applied 12 primary school and 44 classes The Scale of Second Level Primary School's Student Reading Attitude that developed by Özbay and Uyar (2009) was used in this study. When data was processed SPSS 15 and Lisrel 8.80 was used. The results showed that if the students use and have modern ICT their reading attitudes become low level. On the other hand if the students follow and read newspaper, magazines their reading attitudes become high level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :