Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasetsizleştirilmiş toplum ya da halksız cumhuriyet: sosyal demokrasinin chp pratiği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Türk siyasal hayatında sosyal demokrasi pratiği CHP'de somutlaşmıştır. Fakat CHP'nin sosyal demokrasi ile ilişkisi korumaya çalıştığı temel ilkelerle sorunludur. Sosyal demokrasi halkın talepleri üzerine oturan politik bir ideolojidir. Oysa CHP'nin halkçılığı halka göre biçimlenen değil, halkı biçimlendirmeye çalışan bir anlayıştır. Devlet halka ait olması gereken politikliği uhdesinde bulundurmakta ısrarlıdır. CHP'de altmışlı yıllarda başlayan sosyal demokrasi pratiği, söylemdeki uyumluluğa rağmen Sosyalist Enternasyonal'in çizgisine oturmamıştır. Sosyal demokrasi ideolojisinin dönüşümlerini takip edemeyen CHP, son olarak küreselleşen kapitalizmin yarattığı yeni politik ortama da ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Kendi politik ilkeleriyle hesaplaşamayan CHP'nin sosyal demokratlaşması da zor görünmektedir

Özet İngilizce :

In Turkish political life, social-democratic practice has been materialized in the experience of The Republican People’s Party. However the relationship between social democracy and the Republican People’s Party is contradicted with the foundational principles of this Party. Social democracy is a political ideology which is based on people’s demands. But the populism of the Republican People’s Party aims to determine people’s demands. The state holds the political which should be holded by people. The Republican People’s Party’s social-democratic practice that begins in 1960s has not been coherent with the line of the Socialist International. The Republican People’s Party could not follow the transformation of social-democratic ideology on the one hand and it has also been failed in following the political environment of global capitalism. If the Republican People’s Party insists on the foundational principles, it seems very difficult for the Republican People’s Party to become a real social democratic party.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :