Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sivil-asker ilişkilerinde sivil kontrol

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
496
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel bir süreç içinde sivil ve askeri yöneticilerin alanlarının birbirinden ayrılmasından sonra sivil-asker ilişkilerinde sivil kontrolün oluşturulması konusunda zorluklarla karşılaşılmıştır. Liberal demokrasiler bu soruna çözümler üretmişlerdir, fakat bu çözümler doğaları gereği başka sorunlara yol açmıştır. Liberal demokrasinin ordu-sivil ilişkileri alanındaki geçmişi, bir yanda orduların etkin işlemesi için gereken özgünlüğü ve ulusal güvenlik, diğer yanda ordunun halkın seçilmiş temsilcilerine itaati ve demokrasi arasında bir denge kurma mücadelesidir. Çalışmanın vardığı sonuç, sivil kontrolün oluşturulması ve sürdürülmesinin asla orduyu kısıtlamaya yönelik, tek taraflı bir hareket olmadığıdır. Sivil kontrol, orduyu genel ulusal kurumlar sistemiyle bütünleştirmek, sorumluluk alanını mümkün olduğunca açık bir şekilde tarif etmek amacına yönelik bir karşılıklı taviz vermedir. Bir demokraside sağlıklı sivil kontrol tesis etmek için kesin anayasal güvencelerin yanında yerleşmiş, kurumsallaşmış demokratik gelenekler de gereklidir.

Özet İngilizce :

After the domains of elected and military rulers were separated in the within history, difficulties arose in establishing civilian control in civil-military relations. Liberal democracies produced some solutions, which led to other kind of problems. History of liberal democracies in terms of civil-military relations has been a struggle between uniqueness of the military needed for its effective functioning and national security, on the one hand, and subordination of the military to elected representatives of people and democratic values, on the other. The conclusion of this paper is that establishment and sustainability of civilian control is not a single-sided effort to restrict the army. Civilian control is integrating the military with general system of national institutions, and mutual concession aimed to define its area of responsibility as expressly as possible. If we are to construct sound civilian control in a democracy, institutionalized democratic traditions should accompany solid constitutional guarantees. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :