Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı’dan günümüze türkiye’de yabancı sermaye

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yabancı sermaye kavramı genel anlamıyla her türlü yabancı getiriyi kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Tanım ve ayrıntılardan ziyade Türkiye'de yabancı sermayenin hangi aşamalardan geçtiği belirlenmeye çalışılmıştır. Eskiden olduğu gibi bugünde önemli bir yere sahip olan yabancı sermaye tarihsel bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Amaç yabancı sermayenin bugün karşımıza çıkan bir olgu olmaktan öte her dönemde önem arz ettiğini ortaya koymaktır. Bu açıdan 1840'lı yıllardan günümüze uzanan bir süreç kapsanmıştır. Eldeki istatistikî rakamlar değişik kaynaklardan derlenerek bir sistematik oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu rakamlar dönemlere ait iktisat politikaları çerçevesinde yorumlanmıştır. Bu çalışma Türkiye'de yabancı sermayenin uzun bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilk zamanlar dışarıdan alınan borçlarla ülkeye gelen yabancı sermaye daha sonraki dönemlerde kabuk değiştirmiştir. Küreselleşmeyle de paralel olarak bugün gelinen süreçte dünyada sermaye hareketleri ülkeler üzerinde büyük etkiler yaratmaktadır. Bu açıdan çalışmada Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin etkileri de ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study foreign capital term was taken in general containing all kind of foreign income. Besides definitions and details it was attempted to determine which phase's foreign capital has passed. Foreign capital that was important today as, it was in the rest was evaluated by means of history. The aim is to bring us foreign capital to be important every period of time beyond being a phenomenon that come into being today. In this respect a period from 1840 to today was taken in to scope. It was attempted to form systematization by gathering statistical numbers from different resources. Moreover these numbers were interpreted by means of economy policies. That study shows that foreign capital has a long history in Turkey. Just as the entire world in Turkey too foreign capital that first came to country by the depths changed its shell. Later on capital movements make huge effects on countries. In today's term that is achieved parallel to globalization. By this respect in the study the effects of foreign capital came to Turkey is attempted to bring up.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :