Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liderlik davranışı ve iş doyumu: gaziosmanpaşa üniversitesi hastanesinde uygulamalı bir çalışma

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde değişik kademelerde görev alan yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini belirlemektir. Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan kişiler üzerinde yapılmıştır. Veriler standartlaştırılmış mülakat formlarıyla elde edilmiştir. Yöneticilerin liderlik davranışlarını tespit edebilmek için faktör analizi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark için Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Liderlik davranışlarının iş doyumu üzerindeki etkilerinin bulunabilmesi için korelasyon analizi kullanılmıştır. Liderlik tarzları tip kavram olarak; destekleyici, araçsal, başarı yönelimli ve katılımcı liderlik tarzları olarak düşünülmüştür. Destekleyici, araçsal, başarı yönelimli ve katılımcı liderlik tarzlarının, personel iş doyumu üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effect of the managers’, who are assigned in various levels in GOP University Hospital, leadership behaviour on the staff’s job satisfaction. The survey has been carried out on the persons working in GOP University Hospital. Data has been obtained through standardized interview forms. The method of factor analysis has been used to determine the managers’ leadership manners. ONE WAY ANOVA has been used for the difference between the groups. To detect the effect of leadership manners on job satisfaction, Correlation Analysis has been put to use. Leadership manners, as type concept, have been considered to be supportive, instrumental, prone to success and participatory. It has been determined that such supportive, instrumental and participatory leadership manners have a positive effect on the staff’s job satisfaction. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :