Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kariyer devreleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı eğilimi arasındaki ilişki: bir örnek olay

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
759
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel vatandaşlık kavramı ülkemiz davranış bilimleri literatüründe görece yeni bir olgudur. Bu tür davranışların iş tatmini, örgüt kültürü, örgüt-sel bağlılık gibi diğer örgütsel davranış kavramları ile ilişkisi üzerine yayın-lar bulunmasına rağmen demografik unsurlarla ilgili pek fazla yayın bulun-mamaktadır. Bu çalışmanın amacı da bu anlamda bir katkı sağlamaktır. Ka-riyer devrelerinin örgütsel vatandaşlık eğiliminde etkili bir unsur olup olma-dığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada evrenini bir devlet üniversi-tesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinin oluşturduğu iki aşamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Böylece konuyla ilgili daha de-taylı ve derin bir bakış açısı kazanılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :