Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Interdependence and diversification: a new framework for turkish foreign policy

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doç.Dr.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

This study elaborates change in Turkish foreign policy since the end of the Cold War. This change was explained with interdependence and diversification concepts. Four main factors play a significant role in change of Turkish foreign policy orientation. After a brief introduction, these four factors (historical heritage and cultural factors, geographical location, political preferences, economic needs) were analyzed. In the second section of the study, interdependence and diversification in Turkish foreign policy are analyzed based on these factors. Due to economic needs and political preferences, Turkey entered into an integration process with the West. As a result of historical and cultural factors, it has been pursuing an active policy towards the Muslim world. Similarly, it initiated cooperation in many issue areas with the Turkic world due to strong ethnic and cultural connections. Finally, it developed close relations with regional countries due to historical heritage and geographical connections.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde geçirdiği dış politika değişimi ele alınmıştır. Bu değişim karşılıklı bağımlılık ve çeşitlilik kavramları ile açıklanmıştır. Bu yöndeki bir dış politika eğiliminin oluşmasında dört temel faktör rol oynamaktadır. Çalışmanın giriş bölümünden sonra bu dört faktör üzerinde durulmuştur. Bunlar, tarihi miras ve kültürel faktörler, coğrafi konum, siyasi tercihler ve ekonomik ihtiyaçlardır. Çalışmanın ikinci bölümünde bu dört faktör bağlamında Türk dış politikasındaki karşılıklı bağımlılık ve çeşitlilik analiz edilmiştir. Türkiye, ekonomik ihtiyaçlar ve siyasi tercihler dolayısıyla Batıyla yakın ilişkiler içinde bulunmuş ve Batıyla bütünleşme süreci içine girmiştir. Tarihi ve kültürel bağlar dolayısıyla İslam dünyasıyla yakın ilişkiler kurmuş ve aktif bir siyaset izlemeye başlamıştır. Güçlü etnik ve kültürel bağlar kullanılarak pek çok alanda Türk dünyasıyla işbirliği kurulmuştur. Son olarak da tarihsel miras ve kültürel bağlantılar nedeniyle bölge ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :