Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

‘emek-değer’ teorisinden ‘fayda-değer’ teorisine

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
702
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün hâkim iktisat paradigması, başka bir iktisat yokmuş gibi algılanmakta, yani herhangi bir şekilde sorgulanmaksızın veri kabul edilmek-tedir. Bu paradigmanın eleştirel bir bakış açısı ile tarihsel gelişim süreci izle-nerek gözden geçirilmesi gerekmektedir. Paradigma değişimine dayanak teşkil eden bir süreç olarak, 'emek-değer teorisi'nden 'fayda-değer teorisi'ne geçiş, böyle bir izlemeye yeterince imkân vermektedir. Keza Marx'ın elinde nihai şeklini alan 'emek-değer teorisi', sermaye birikim sürecini 'artı-değer' kavra-mı üzerinden izah ederek kapitalist sistemin 'sınıf çatışması'ndan beslendiğine vurgu yaparken; hakim paradigmanın temelini oluşturan 'fayda-değer teorisi', 'marjinal fayda' kavramına atıfla bu çatışmanın üstünü örtmeye çalışmaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :