Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19. yüzyılın sonlarından 1990’lara bosna’nın siyasi tarihinde sosyal bölünmeler, çatışma ve uzlaşma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Bosna'nın siyasi tarihinde sosyal bölünmeler, çatışma ve uz-laşmayı bu toplumunun çoğulcu özelliğini dikkate alarak yaklaşık olarak Avusturya-Macaristan işgalinden Yugoslavya'nın çözülmesine kadar olan dönemi incelemektedir. Bosna toplumunu tarih boyunca genellikle aynı bü-yüklükte ve kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış farklı etnik, dinsel ve kültü-rel geçmişe sahip halkların varlığı karakterize etmiştir. Bu halkların barışçıl birlikteleri, karşılıklı saygı ve toleransları iyi bilinmektedir. Ancak eski Yu-goslavya'nın çözülmesi ve etnik milliyetçiliğin yükselişiyle bu olguyu bit-miş ve birbirine komşu olan hakların ve politik kurumlarının birbirlerinin topraklarına karşı gizledikleri emelleri açığa çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This paper studies social cleavages, conflict and accommodation in Bosnian political history since the Austro-Hungarian Empire until the 1990s taking into consideration the plural nature of Bosnian society. Throughout history Bosnia has been characterized by peoples of different ethnic, religious and cultural background who were of relatively equal size and with cross-cutting cleavages. These peoples were well known for their peaceful coexistence, mutual respect and tolerance. However, the dissolution of former Yugoslavia and the rise of ethno-nationalism brought this pheno-menon to an end and disclosed the territorial aspirations of the neighboring entities and their political establishment.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :