Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kamu yönetiminde etik ve kamu görevlileri etik kurulu

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada kamuda etik kültürünü geliştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek ve bu ilkelere aykırılıklarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak görevlerini üstlenen Başbakanlığa bağlı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yapısı ve etkinliği incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla önce ‘etik’ kavramı üzerinden yola çıkılarak ‘kamuda etik’in dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminden bahsedilmiş, daha sonra Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun faaliyetleri, yapılan başvurular ve bu kanunla ilgili değişiklik tasarısı üzerinde durulmuş, son olarak da Kurulun yapısına ve işleyişine yönelik bazı eleştirilere yer verilmiştir

Özet İngilizce :

The Prime Ministry Public Officers Ethics Board, which is serving to develop ethics culture in public administration, to identify ethical behavior principles, and to conduct and research on the contrary actions to these principles, is tried to be investigated in this study. For that purpose, beginning with the ‘ethics’ concept, the development of ‘ethics in administration’ in the world and in Turkey are mentioned; later the activities, the applications and the amendment of the Law on the Public Officers Ethics Board are stressed and finally the criticism regarding the Board’s structure and functioning are examined.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :