Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermaye bağlamında tarihsel bir perspektif kurgusu: tocqueville ve amerika’da demokrasi üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi 1, Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, geçtiğimiz yüzyılda sosyal ilişkileri ve güven kavramını ön plana çıkartarak postmodern toplumu analiz etmeye çalışan sosyal sermaye kavramına Alexis De Tocqueville’nin çalışmaları aracılığıyla değinmektir. Araştırmanın dayanak noktasını 18. Yüzyılda Tocqueille’nin eserlerinde tartıştığı sosyal ilişkiler, bireysel ilişkiler, bireylerin sosyal konumları gibi sosyolojik olguların, sosyal sermaye tartışmaları içerisindeki kavramlarla paralellik göstermesi oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk kısmı, sosyal sermayenin kullandığı kavramların sunulmasını, ardından bu kavramların Tocqueville’nin Amerika’da Demokrasi adlı eserinde izlerinin sürülmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda araştırma boyunca “sosyal sermaye nedir? Tocqueville’nin demokrasi analizi sosyal sermaye kavramıyla ilişkilendirilebilir mi? Tocqueville’nin bu çözümleme biçimi neleri kapsamaktadır? Amerika’da Demokrasi’nde bulunan sonuçlar bugüne taşınabilir mi?” sorularına yanıt aranmıştır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to touch upon social capital as the highlighting concept of the analysis of postmodern society in last century by emphasizing social relations and trust by means of Alexis De Tocqueville’s studies. The reference point of this study is the parallel relevance of the sociological facts which Tocqueville mentioned, such as social relations, individual relations, the social positions of individuals to the concepts included in social capital studies. The first part of the study presents the concepts used by social capital, after that these concepts are traced in Tocqueville’s study, “Democracy in America”. In this context, the study has been searching those questions to answer: What is the social capital? Can we relate it with Tocqueville’s analysis of democracy? What contains the form of Tocqueville’s solutions? Can we able to relate these results to today?”

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :