Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilge Strateji

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Energy supply security of the european union and the role of turkey as a potential energy hub

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Free University1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

As a major consumer in the global energy market, the European Union has serious supply security challenges such as high dependence on oil and natural gas; incomplete integrated electricity and gas sectors of Member States, and disintegration with neighbor countries (achieving trans-European energy networks); insecurity and instability in most of its suppliers; and lack of energy dialogue with its producers. As a potential 'energy hub' in its region, how Turkey can contribute to the European Union to overcome those challenges and thus secure its energy supplies. The aim of this study is an attempt to answer this question.

Özet İngilizce :

Dünya enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan Avrupa Birliği günümüzde oldukça ciddi enerji arz güvenliği sorunlarıyla karşı karşıyadır. Petrol ve doğalgaza olan yüksek bağımlılığı; trans-Avrupa enerji şebekeleriyle (TEN-E Projesi) iç enerji pazarında tam entegre edilmiş bir piyasa kurmaya çalışması (finansman sıkıntısı, üye devletler arasındaki anlaşmazlıklar gibi sorunlar enerji altyapı projelerini geciktirmektedir); mevcut ve potansiyel tedarikçilerin çoğunun güvenli ve istikrarlı olmayışları; ve Birliğin üretici bölge ve ülkelerle güçlü bir diyalog kuramaması yani enerji dış politikasını yeterince geliştirememiş olması Avrupa Birliği‟nin enerji arz güvenliğindeki temel problemleridir. Bu bağlamda, bölgesinde potansiyel bir "enerji hub'ı (merkezi) olma yolunda ilerleyen Türkiye Avrupa Birliği‟nin enerji sorunlarıyla başa çıkmasında diğer bir ifadeyle enerji arzını güvence altına alabilmesinde nasıl bir rol oynamaktadır? Bu çalışmada bu soruya bir cevap bulma amacı taşımaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :