Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Beytulhikme: Felsefe Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spiritual foundation of the asian civilizations: the unity of verity, beauty and divinity in buddha and rumi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pusan National University College of Humanities Department of Philosophy1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

What makes so many diverse Asian peoples and countries sympathize with the notion of the Asian Community? In spite of the apparent difference of religion, culture, language, race; we can feel that something spiritual emanating from the bottom of our Being leads us to share the open mind of the true community. If our academic efforts succeed to find self-identity of the Asian Community in this dimension of the Being, the plurality and diversity will have the celebrating meaning of creativity and richness of Life. Naturally, this awakening will imply the alliance of civilizations for the World community. This work of defining self-identity of the Asian Community is closely related to the historical and archaeological excavations of the hidden links between the Asian civilizations. The spiritual link has the significance of giving the meaning and direction of the community to these various social and cultural links. Our study on the common spiritual foundation of the Asian civilizations will make it clear that Asia is the morning land illuminating the verity.

Özet İngilizce :

Çok çeşitli Asya halklarını ve ülkelerini Asya toplumu kavramı altında birleştiren şey nedir? Belli din, kültür, dil, ırk ayrımına karşın, varlığımızın derinliğinden fışkıran ruhsal bir şeyin bizi gerçek toplumun açık görüşünü paylaşmaya götürdüğünü hissedebiliriz. Eğer akademik çabalarımız bu varlık ayrımında Asya toplumunun öz kimliğini bulmayı başarırsa, çoğulluk ve çeşitlilik yaşamın yaratıcılık ve zenginliğinin kutlu anlamına sahip olacaktır. Doğal olarak, bu uyanış dünya toplumu için medeniyetler ittifakı anlamına gelecektir. Asya toplumunun bu öz kimliğini tanımlama işi, Asya medeniyetleri arasındaki gizli bağlara dair tarihsel ve arkeolojik kazılarla yakından ilgilidir. Ruhsal bağ, toplumun anlamlandırılması ve bu çeşitli sosyal ve kültürel bağlara yöneltilmesi konusunda öneme sahiptir. Asya medeniyetlerinin ortak ruhsal temeli hakkındaki çalışmamız, Asya'nın gerçekliği aydınlatan sabah diyarı olduğunu açıklığa kavuşturacaktır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :