Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik kavramsal başarı testi geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9. sınıf fizik dersi, enerji ünitesine yönelik, kavramsal başarı testi geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ili Çayeli ilçesindeki üç farklı ortaöğretim kurumunda 9. sınıfta öğretim görmekte toplam 160 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada geliştirilen test, 20 maddelik, açıklamalı-çoktan seçmeli yapıdadır. Test iki kez pilot çalışmaya tabii tutularak test maddelerinin güçlüğü ve ayırt ediciliği hesaplanmıştır. Testin Kuder-Richardson (KR–20) güvenirlik katsayısı 0,71 olarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, "Enerji Ünitesi Kavramsal Başarı Testinin" öğrencilerin Enerji kavramı hakkındaki kavramsal başarılarını ve sahip oldukları alternatif düşünceleri belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of the study was determined as development of conceptual achievement test towards new 9th grade physics curriculum about energy unit. Research data were collected from 160 9th grade students training at three different type secondary schools in Çayeli district Rize province. Developed instrument consist of 20 items-multiple choice test with comment. Discrimination and difficulty properties of the test were measured by doing pilot study twice. Kuder-Richardson (KR–20) reliability coefficient also calculated as 0,71. Findings of the study showed that the developing "Conceptual Achievement Test for Energy Unit" has validity and reliability values in acceptable limits. Therefore, the test can be used in the learning environment. Because of the test structure of multiple choice with comment, it was revealed that the test can determine students' alternative ideas.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :